Już dziś zapisz się do ZDS! SPRM Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
SPRM Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Prosimy o uwagi do projektu rozporządzenia o Funduszu Niskoemisyjnego Transportu 19 lutego 2019 Projekt rozporządzenia Ministra Energii o wsparciu z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu przewiduje dopłatę w wysokości do 36 tys. zł do zakupu samochodu elektrycznego. Projekt przewiduje też wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla energii elektrycznej, CNG i LNG oraz wodoru.
Związek Dealerów Samochodów przygotował stanowisko branży w zakresie rozliczania pojazdów firmowych po 1 stycznia 19 lutego 2019 Związek Dealerów Samochodów przy współpracy z kancelarią Gekko Taxens przygotował stanowisko branży dealerów samochodów w zakresie planowanych objaśnień w sprawie nowych przepisów dotyczących amortyzacji, leasingu i eksploatacji pojazdów.
Ustawa o „zakazie cesji”. Pierwsze czytanie przerwane! 19 lutego 2019 W środę 13 lutego na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego, zwanej przez branżę „ustawą o zakazie cesji.” Posiedzenie nie poszło po myśli inicjatorów ustawy czyli senatora Biereckiego i Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Ustawa wdrożeniowa RODO wyłączająca „szantażystów” skierowana do II czytania w Sejmie 19 lutego 2019 W środę 13 lutego odbyło się także posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrujące przed II czytaniem projekt przepisów wdrażających RODO. Na komisji rozpatrzone zostało sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej. Przepisy wdrażające RODOprzyjęte zostały na komisji ogromną większością.
Nowa siedziba ZDS 19 lutego 2019 Uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 lutego 2019 roku zmianie uległ adres biura i adres korespondencyjny Związku Dealerów Samochodów nowy adres to: Związek Dealerów Samochodów ul. Jutrzenki 177 (II piętro) 02-231 Warszawa. Dotychczasowy adres rejestrowy, do czasu zmiany w KRS, pozostaje bez zmian.
Nowa siedziba ZDS 12 lutego 2019 Uprzejmie informujemy że z dniem 1 lutego 2019 roku zmianie uległ adres biura i adres korespondencyjny Związku Dealerów Samochodów.
System profesjonalnych rejestracji i tablic – prawdopodobnie od samego początku elektronicznie 12 lutego 2019 W ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury, Policji, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z przedstawicielami dealerów oraz producentów i importerów pojazdów reprezentowanych odpowiednio ZDS przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
Urząd Dozoru Technicznego potwierdza – brak sankcji za niepodanie danych o kosztach ładowania i ilości dostępnych punktów 12 lutego 2019 Jak informowaliśmy, od 1 stycznia 2019 roku działa Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Ewidencja jest rejestrem publicznym prowadzonym dla zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych gazem ziemnym informacji ułatwiających korzystanie z tych pojazdów (art. 42 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych).
Protest branży serwisowej „STOP ZAKAZOWI CESJI”- wtorek 12 lutego godz. 11 węzeł autostradowy A1/A2
Protest branży serwisowej „STOP ZAKAZOWI CESJI”- wtorek 12 lutego godz. 11 węzeł autostradowy A1/A2 11 lutego 2019 W środę 13 lutego odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. POPRZEZ ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI NA SERWIS jest to realny atak na należne prawa i pieniądze klientów ubezpieczających swoje życie, zdrowie i swoje samochody.
Odbyło się spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Finansów dotyczące zasad rozliczania pojazdów firmowych po 1 stycznia 2019 roku 05 lutego 2019 25 stycznia w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach prowadzonych przez resort konsultacji mających na celu rozstrzygnięcie istotnych zagadnień praktycznych i prawnych wynikających z obowiązujących od 1 stycznia przepisów dotyczących opodatkowania samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności.