Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Zaproponowana przez ZDS zmiana "neutralizująca" szantażystów RODO coraz bliżej 20 września 2018 Od 25 maja 2018 obowiązuje RODO. Rozporządzenie wprowadziło ogromną liczbę nowych obowiązków dla przedsiębiorców, obwarowując je wszystkie możliwością nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej.
Branża motoryzacyjna przeciw zmianom podatków od samochodów 13 września 2018 Jak już Państwa informowaliśmy 24 sierpnia Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W projekcie tym znalazły się propozycje zmian, które w ogromny i niekorzystny sposób wpłyną na rynek sprzedaży samochodów.
Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych przyjęty przez rząd i przekazany do Sejmu 13 września 2018 Ww. projekt określa zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). PPK to program umożliwiający gromadzenie długoterminowych oszczędności, wypłacanych po osiągnięciu 60. roku życia zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.
Postępowania wpis do rejestru marszałków województw w związku z BDO – prosimy o informacje 13 września 2018 Od dnia 24 stycznia 2018 roku zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach działa prowadzony przez marszałków województw specjalny rejestr zwany - www.bdo.mos.gov.pl. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Rząd nie odpuścił. Niekorzystny dla rynku projekt zmian w ustawach o PIT i CIT 06 września 2018 Jak Państwa wielokrotnie informowaliśmy od maja w Ministerstwie Finansów były prowadzone prace nad zmianami ustaw o podatku dochodowym.
Wdrożenie RODO: zawiadomienie o dalszym pełnieniu funkcji IOD przez byłych ABl tylko do 1 września. 06 września 2018 Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli na dzień 24.05.2018 u dealera funkcjonował administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), to następnego dnia, z dniem rozpoczęcia obowiązywania RODO, z mocy prawa (czyli bez żadnej czynności ze strony dealera) stał się on inspektorem ochrony danych na podstawie RODO (IOD).
Wdrożenie RODO: PUODO wydał wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających procedury oceny skutków przetwarzania 06 września 2018 W wykazie znalazło się 9 rodzajów / kryteriów dla operacji przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oraz przykłady przetwarzań, w których może wystąpić wysokie ryzyko naruszenia. Ponadto w Komunikacie wskazano również potencjalne obszary wystąpienia / istniejące obszary zastosowań wskazanych operacji przetwarzania.
Projekt nowego formularza zwrotu akcyzy 31 sierpnia 2018 Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt nowego formularza zwrotu podatku akcyzowego uiszczonego od pojazdu przy wewnątrzwspólnotowej dostawie lub eksporcie.
Rekomendacje techniczne OMRT – działania upowszechniające 31 sierpnia 2018 12 czerwca Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład, której wchodzi Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Rzemiosła Polskiego i Związek Dealerów Samochodów przyjęła pierwsze cztery rekomendacje techniczne dotyczące zasad napraw blacharsko lakierniczych w procesie likwidacji i rozliczenia szkód komunikacyjnych.
Polscy przedsiębiorcy protestują przeciwko projektowi zwiększenia opodatkowania aut w firmach 16 sierpnia 2018 Nadal istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Ministerstwo Finansów będzie kontynuować prace nad niekorzystnymi dla gospodarki zmianami podatkowymi w podatku CIT i PIT, które uderzą także w rozwój sprzedaży samochodów w Polsce. Wszystkie organizacje motoryzacyjne, w tym ZDS, podejmują działania mające na celu zatrzymanie tych absurdalnych i niekorzystnych dla polskiej gospodarki zmian prawnych.