Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Koszyk AZT: Związek i inne organizacje tworzące OMRT wystąpiły do Komisji Nadzoru Finansowego o interpretację wytycznych 16 sierpnia 2018 Jak informowaliśmy, w czerwcu odbyło się w Warszawie spotkanie z przedstawicielami AZT GmbH, na którym twórcy "koszyka " wielokrotnie zapewnili, że dopuszczają i zalecają modyfikowanie indeksu przy kalkulacji napraw. Jednym z zagadnień postawionych przed autorami koszyka było także...
Pojazdy wycofane z eksploatacji: KE wzywa Polskę do dostosowania polskiego prawa do prawa UE 16 sierpnia 2018 19 lipca 2018 roku Komisja Europejska wezwała Polskę do zapewnienia skutecznego stosowania prawa UE dotyczącego pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wezwanie to związane jest z dyrektywą w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (2000/53/WE) i brakiem w polskim prawie przepisów nakładających sankcje za niezarejestrowanie importowanych pojazdów.
PILNE. Jest projekt rozporządzeń dotyczących tablic dealerskich 02 sierpnia 2018 Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Infrastruktury opublikowało i skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów.
Warsztaty zaczynają stosować rekomendacje OMRT 02 sierpnia 2018 Minęło już ponad miesiąc od przyjęcia pierwszych rekomendacji technicznych OMRT dotyczących zasad napraw blacharsko lakierniczych w procesie likwidacji i rozliczenia szkód komunikacyjnych.
WAŻNE I PILNE. Jest projekt rozporządzeń dotyczących tablic dealerskich 26 lipca 2018 W dniu: 19 lipca, Ministerstwo Infrastruktury opublikowało i skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów.
Petycja w sprawie opłaty produktowej odrzucona 26 lipca 2018 17 lipca br. sejmowa Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła petycję złożoną przez firmę AMBIT w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej poprzez wyłączenie stosowania przepisów ustawy do przedsiębiorców dokonujących importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów używanych.
Przypominamy- do 24 lipca obowiązkowy wpis do rejestru marszałków województw w związku z BDO 19 lipca 2018 Przypominamy, że od dnia 24 stycznia 2018 roku zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach działa prowadzony przez marszałków województw specjalny rejestr.
Idą kolejne (drobne) zmiany w badaniach technicznych 19 lipca 2018 Zgodnie z procedowanym obecnie przez Ministerstwo Infrastruktury projektem ustawy, opłata za badanie techniczne wykonane po terminie, będzie jednorazowo podwyższała o 60 proc. cenę podstawowego badania technicznego.
Weszła płatność podzielona – prosimy o informacje 12 lipca 2018 1 lipca do polskiego systemu prawnego został wprowadzony system podzielonej płatności faktur VAT tzw. split payment. Zmiany w ustawie to ogromne wyzwania dla dealerów samochodów.
Do 24 lipca obowiązkowy wpis do rejestru marszałków województw w związku z BDO 12 lipca 2018 W dniu 24 stycznia 2018 roku zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach został uruchomiony przez marszałków województw specjalny rejestr.