Już dziś zapisz się do ZDS! SPRM Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
SPRM Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

MANUAL PRAWNY - Zatrzymanie pojazdu 08 stycznia 2019 Czy warsztat ma prawo do odmowy wydania klientowi pojazdu w przypadku braku zapłaty za usługi serwisowe?
Przypominamy o obowiązku zgłoszenia do Ambit Sp. z o.o. liczby wprowadzonych pojazdów 08 stycznia 2019 Ponownie przypominamy, że dealerzy, którzy za pośrednictwem ZDS zawarli z PUHP Ambit Sp. z o.o. umowy o zapewnienie sieci zbierania pojazdów zobowiązani są do zgłoszenia do Ambit ilości wprowadzonych pojazdów w roku 2018. Informację taką należy przekazać do dnia 10 stycznia 2019 roku. Dane te są konieczne do rozliczenia usługi zapewniania sieci w 2018 r. i wystawienia faktury.
Wszystko wskazuje, że na dealerów spada nowy obowiązek: raportowanie schematów podatkowych 03 stycznia 2019 Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, która implementuje do polskiego porządku prawnego unijną Dyrektywę 2018/822 w zakresie raportowania „schematów podatkowych”, to znaczy stosowanych przez podatnika rozwiązań (uzgodnień), w których korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podatnik spodziewa się osiągnąć.
Przypominamy o obowiązku zgłoszenia liczby wprowadzonych pojazdów do Ambit 03 stycznia 2019 Przypominamy, że dealerzy, którzy za pośrednictwem ZDS zawarli z PUHP Ambit Sp. z o.o. umowy o zapewnienie sieci zbierania pojazdów zobowiązani są do zgłoszenia do Ambit ilości wprowadzonych pojazdów w roku 2018. Informację taką należy przekazać do dnia 10 stycznia 2019 roku.
Ustawa o zmianach w SKP – ustawa w ostatniej chwili zdjęta z porządku obrad w trakcie trzeciego czytania 20 grudnia 2018 W dniu 12 grudnia odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dotyczące m.in. zmian systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów.
[MANUAL PRAWNY] - Zajęcie pojazdów. Czy można wydać zostawiony przez klienta w serwisie samochód wierzycielowi klienta / windykatorowi / komornikowi? Jakie muszą oni spełnić warunki formalne? 20 grudnia 2018 W załączeniu przedstawiamy kolejny manual prawny przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawników Rynku Motoryzacyjnego który dotyczy nierzadkich sytuacji zajęć dokonywanych przez komorników sądowych na pojazdach które znajdują się aktualnie w serwisie (za długi klienta).
Trwa procedowanie zmian prawnych w systemie badań technicznych pojazdów – opozycja niestety dalej swoje 14 grudnia 2018 We wtorek 4 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Komisji infrastruktury w Sejmie poświęcone przygotowaniu opinii do nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która uszczelnia system badań technicznych w polskich stacjach kontroli pojazdów.
Penalizacja cofania liczników musi poczekać 14 grudnia 2018 W dniu 5 grudnia odbyło się w Sejmie posiedzenie Komisji Infrastruktury dotyczące projektu ustawy wprowadzającej penalizację karania liczników w pojazdach. Wszyscy obecni spodziewali się szybkiego „przyklepania” projektu, ale niestety obecny na sali Marcin Warchoł z Ministerstwa Sprawiedliwości oświadczył że projekt musi na razie poczekać.
Zakaz cesji - branża motoryzacyjna przedstawia swoje argumenty 14 grudnia 2018 W czwartek 6 grudnia odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego poświęcone projektowi ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
Trwa procedowanie zmian prawnych w systemie badań technicznych pojazdów 06 grudnia 2018 W piątek 23 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie sejmowej Komisji infrastruktury poświęcone przygotowaniu opinii do nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która uszczelnia system badań technicznych w polskich Stacjach Kontroli Pojazdów. Pomimo oporu posłów PO i .N, większość zmian została przez komisję zaakceptowana..