Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Wchodzi w życie ustawa o monitorowaniu przewozu towarów 07 kwietnia 2017 Ustawa dotknie prowadzących warsztaty, ponieważ dotyczy transportu drogowego między innymi produktów olejowych, w tym także oleju opałowego. Wprowadza ona w dodatkowe obowiązki dla nabywców tych produktów - przede wszystkim zgłaszania faktu takiego transportu i zgłaszania jego odebrania. Jak to wygląda w szczegółach?
ZDS powołuje stowarzyszenie dealerskich prawników 07 kwietnia 2017 Sprawy takie jak CIO czy sprawa Towarzystwa Lexus, w których masowo pozwano dealerów pokazały jak bardzo ważna jest skuteczna wymiana informacji i orzecznictwa pomiędzy dealerami, ponieważ pomimo że sprawa może być różnie oceniana od strony prawnej, to jednak sądy dążą przede wszystkim do jednolitości orzecznictwa.
Sprawa płatności przez podmioty trzecie - ZUS nie uwzględnia odwołań dealerów 31 marca 2017 Przedstawiamy stanowisko ZUS po pierwszych odwołaniach dealerów. Poniższy jest odpowiedzią na argumentacje dealerów o braku wiedzy o przedmiotowych umowach zlecenia podpisywanych przez pracowników bezpośrednio z podmiotem trzecim.
Jest „wstępny” projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych 31 marca 2017 Projekt stanowi uzupełnienie i wdrożenie do krajowego systemu prawnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z angielska zwane General Data Protection Regulation czyli GDPR.
Nie na Niemca. Ruszyła akcja informacyjna ZDS i FRSU 24 marca 2017 22 marca odbyła się konferencja prasowa inaugurująca akcję informacyjną "Nie na Niemca".
Związek wystosował listy do importerów i dostawców w sprawie kontroli ZUS dotyczących wynagradzania pracowników 24 marca 2017 W minionym tygodniu ZDS wystosował do wszystkich importerów oraz największych banków, leasingów i ubezpieczycieli współpracujących z dealerami pismo, w którym zaapelował o zwrócenie szczególnej uwagi na powszechnie występujące zjawisko bezpośredniego „zewnętrznego” wynagradzania przez te firmy pracowników dealera (w formie umów zlecenia/umów o dzieło) za sprzedaż danych usług lub produktów.
ZDS powołuje stowarzyszenie dealerskich prawników 17 marca 2017 Sprawy takie jak CIO czy sprawa Towarzystwa Lexus, w których masowo pozwano dealerów pokazały jak bardzo ważna jest skuteczna wymiana informacji i orzecznictwa pomiędzy dealerami, ponieważ pomimo że sprawa może być różnie oceniana od strony prawnej, to jednak sądy dążą przede wszystkim do jednolitości orzecznictwa.
Pierwsze tegoroczne posiedzenie Rady Dealerów. Wyznaczono termin Walnego Zgromadzenia 17 marca 2017 W dniu 16 marca br. odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Rady Dealerów ZDS.
Ogłoszono listę największych polskich grup dealerskich i dealerów samochodów 17 marca 2017 Podczas 9. Forum TOP100 ogłoszono listę największych polskich grup dealerskich i dealerów samochodów TOP50. Lista została przygotowana przez firmę doradczą DCG Dealer Consulting oraz Samar.
Wybieram ASO. Działania marketingowe na rzecz Autoryzowanych Serwisów. Odsłona 2017 13 marca 2017 Media nadal propagują negatywny wizerunek Autoryzowanych Stacji Obsługi. Z tego powodu zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się do dalszego promowania akcji Wybieram ASO.