Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Nowe narzędzie w ramach Strefy Edukacyjnej – przewodnik po postępowaniu kontrolnym GIODO 04 lipca 2012 Związek Dealerów Samochodów kontynuuje działania edukacyjne związane z należytą ochroną danych osobowych klientów przez dealerów.
ZDS prosi o zgłaszanie zagadnień podatkowych dotyczących dealerów, które powinny być przedmiotem interpretacji ogólnej 04 lipca 2012 Zgodnie ze zmienionymi od początku roku przepisami ordynacji podatkowej, organizacje takie jak ZDS mają prawo występować do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
Spotanie ZDS - BCC. Zapowiedź bliższej współpracy lobbingowej? 04 lipca 2012 W dniu 4 lipca odbyło się spotkanie władz Związku z Jarosławem Oleksiakiem, wiceprezesem Zarządu Business Centre Club.
ZDS może występować o ogólne interpretacje podatkowe 27 czerwca 2012 Związek Dealerów Samochodów może występować do Ministra Finansów o wydawanie interpretacji ogólnych w zakresie prawa podatkowego dotyczącego dealerów.
Kolejna część Kodeksu Dobrych Praktyk - zasady i kontrola badań satysfakcji klienta 27 czerwca 2012 W zdecydowanej większości umów dealerskich i serwisowych wyniki badań satysfakcji klientów prowadzone przez importerów poprzez wynajęte firmy badawcze mają ogromny wpływ na wysokość premii i bonusów finansowych dla dealerów.
Zmiany w VAT – uwagi ZDS 20 czerwca 2012 Związek jako jedyna organizacja motoryzacyjna otrzymał od Ministerstwa Finansów do konsultacji projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług.
Posiedzenie Rady Dealerów - 20 czerwca 2012. Nowe projekty 20 czerwca 2012 Posiedzenie Rady Dealerów zdominowały tematy nowych realizowanych w 2012 roku projektów Związku.
Powstała rekomendacja prawna ZDS na temat tzw. importerskich „wrzutek” materiałów reklamowych i promocyjnych 20 czerwca 2012 Od dłuższego czasu dealerzy coraz bardziej narzekają na stosowane przez importerów tzw. wrzutki materiałów reklamowych i promocyjnych, które są zobowiązani odbierać w ilości i po cenach ustalonych jednostronnie przez importera.
ZDS rozpoczyna działania w obszarze dealer - firmy CFM 13 czerwca 2012 W tym roku ZDS postanowił rozpocząć działania na rzecz poprawy funkcjonowania relacji pomiędzy dealerami a firmami wynajmu długoterminowego (firmy CFM).
Sprawa Toyoty – Związek Dealerów Samochodów wystąpił na drogę umożliwiającą rozstrzygnięcie sprawy przez sąd administracyjny 13 czerwca 2012 Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że w jego ocenie nie jest zasadne wszczynanie postępowania antymonopolowego przeciwko Toyota MP w sprawie dotyczącej zakazu konkurencji w nowych umowach dealerskich.