Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Sytuacja staje się dramatyczna. ZDS przygotuje raport o redukcjach zatrudnienia w firmach dealerskich 29 sierpnia 2012 Spadek sprzedaży samochodów i usług serwisowych zaczął się odbijać na stanie obecnym i przyszłości zatrudnienia w stacjach dealerskich. Brak reakcji władz na sytuację na rynku motoryzacyjnym może mieć w najbliższych miesiącach dramatyczne konsekwencje dla kilkudziesięciu tysięcy pracowników zatrudnionych w firmach dealerskich i dalszych kilkudziesięciu tysiącach pracowników z firm kooperujących.
ZDS powiadomi UOKiK w sprawie standardów umowy serwisowej Peugeot dotyczących przedsiębiorców jednoosobowych 21 sierpnia 2012 Od marca toczy się wymiana korespondencji pomiędzy ZDS a Peugeot Polska w sprawie znajdującego się w standardach autoryzowanej stacji obsługi sieci Peugeot zapisu dyskryminującego przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
Sąd Najwyższy jeszcze o umowach na czas określony pod rządami ustawy antykryzysowej 16 sierpnia 2012 Z dniem 1 stycznia 2012 stracił moc przepis szczególny tzw. ustawy antykryzysowej z 2009 roku (ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców), który stanowił wyjątek od ogólnej zasady z Kodeksu pracy, zgodnie z którą każda trzecia umowa na czas określony z tym samym pracownikiem automatycznie staje się umową na czas nieokreślony.
Zakazane klauzule w umowach ubezpieczenia. Odszkodowanie zawsze z VAT 09 sierpnia 2012 W ostatnich dniach UOKiK wobec jednego z towarzystw ubezpieczeniowych orzekł ponad 5 milionową karę za stosowanie niedozwolonych praktyk. Przede wszystkim urząd zakwestionował praktykę nie wypłacania odszkodowania z VAT-em.
Dealerzy a organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 08 sierpnia 2012 Coraz częściej od dealerów wpływają zapytania dotyczące sytuacji, w której dealer ma podpisaną umowę i regularnie odprowadza opłatę za odtwarzanie muzyki w salonach np. do ZAiKS, a mimo to zgłasza się do niego inne stowarzyszenie (np. STOART), która wzywa w swoich pismach do opłaty za to samo.
ZDS złożył skargę do WSA na decyzję UOKiK w sprawie umów Toyoty 02 sierpnia 2012 Związek Dealerów Samochodów złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję UOKiK o niewszczynaniu postępowania w sprawie umów dealerskich Toyota Motor Poland, które w opinii Związku łamią postanowienia rozporządzenie 330/2010 i 461/2010 Komisji Europejskiej.
Posiadanie nieruchomości czy wykorzystywanie – orzeczenie sądu administracyjnego 02 sierpnia 2012 Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 lipca 2012 r. (I SA/Sz 32/12) orzekł, że nieruchomość nawet niewykorzystywana faktycznie w danym okresie do prowadzenia działalności gospodarczej dalej uznaje się za związaną z działalnością i należna jest stawka podatku jak dla budynków stricte związanych z działalnością.
VAT marża – niekorzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE 25 lipca 2012 W dniu 19 lipca br. został ogłoszony bardzo ważny dla wszystkich dealerów w Polsce wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie VAT-marży przy obrocie samochodami używanymi. Niestety Trybunał nie przychylił się do wniosku dealera i uznał, że podstawa prawna na podstawie której fiskus neguje możliwość zastosowania procedury VAT marży nie jest sprzeczna z unijną dyrektywą w sprawie VAT.
NSA przeciwko rejestracji aut z kierownicą po prawej stronie 25 lipca 2012 W lutym tego roku branża z dużym zaniepokojeniem przyjęła pojawiające się zapowiedzi Ministra Transportu Sławomira Nowaka dotyczące rozpoczęcia prac legislacyjnych w przedmiocie ułatwień dla rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy, wyposażonych w kierownicę umieszczoną po prawej stronie.
Unia szykuje zmiany w zakresie badań technicznych pojazdów 18 lipca 2012 Na portalach internetowych pojawiła się informacja o przyjęciu przez Komisję przepisów mających na celu zaostrzenie kontroli technicznej pojazdów i rozszerzenia jej zakresu. Niewątpliwie jest to pozytywna informacja i pozostaje tylko kwestia odpowiedzi na najważniejsze pytanie – jakie są to zmiany (istotne z punktu widzenia dealerów)