Już dziś zapisz się do ZDS! SPRM Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
SPRM Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Kongres Dealerów2013 - stwórz z nami doskonały program. KONKURS 30 maja 2012 Przyszłoroczny Ogólnopolski Kongres Dealerów Samochodów dopiero za ponad rok 11-12 czerwca 2013 roku, ale aby jak najlepiej i zgodnie z biznesowymi potrzebami polskich dealerów przygotować merytoryczny program przyszłorocznego Kongresu, Miesięcznik Dealer już teraz ogłosił konkurs na propozycje najciekawszych tematów wystąpień na Kongresie Dealerów 2013
ZDS w dalszym ciągu wyjaśnia z Peugeot Polska zapisy standardów ASO 30 maja 2012 W marcu, ZDS skierował do Peugeot Polska zapytani w sprawie znajdującego się w standardach autoryzowanej stacji obsługi sieci Peugeot zapisu dyskryminującego przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
KONGRES DEALERÓW SAMOCHODÓW za nami 24 maja 2012 Odbył się organizowany pod patronatem Związku 3. Ogólnopolski Kongres Dealerów Samochodów.
Walne Zgromadzenie ZDS 24 maja 2012 W dniu 22 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Związku. Tegoroczne Walne odbywające się w trakcie Ogólnopolskiego Kongresu Dealerów Samochodów przyjęło m.in. sprawozdanie Rady Dealerów za rok 2011, w tym jego część finansową i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Radzie Dealerów absolutorium za rok ubiegły.
Europosłowie interweniują w sprawie działań legislacyjnych w zakresie dyrektywy o agentach handlowych 24 maja 2012 Związek Dealerów Samochodów zwrócił się do posłów do Parlamentu Europejskiego z apelem o wsparcie starań o wszczęcie prac legislacyjnych dotyczących rozszerzenia na dealerów samochodów tzw. dyrektywy o agentach handlowych.
Walne Zgromadzenie ZDS w trakcie Kongresu Dealerów - 22 maja 2012 16 maja 2012 Zgodnie z uchwałą Rady Dealerów ZDS, tegoroczne Walne Zgromadzenie Związku, ze względu na fakt, że ZDS jest patronem Ogólnopolskiego Kongresu Dealerów Samochodów i uczestniczy w nim zdecydowana większość członków Związku, odbędzie się w trakcie tego Kongresu, 22 maja 2012 r. o godzinie 18.00. w Centrum Kongresowym Ossa k./Rawy Mazowieckiej.
Jest „wstępny” projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych 30 listopada -0001 Projekt stanowi uzupełnienie i wdrożenie do krajowego systemu prawnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z angielska zwane General Data Protection Regulation czyli GDPR.
Korzystanie ze środowiska - ważne obowiązki dla dealerów i serwisów do końca marca! 30 listopada -0001 Koniec marca to moment w którym dealerzy i warsztaty mają obowiązek rozliczyć opłatę środowiskową i złożyć wykaz o sposobie korzystania ze środowiska. Obowiązki te wynikają z ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.