Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Bardzo ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych 18 lipca 2012
Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją przepis Ordynacji podatkowej (chodzi o art. 70 par. 6), który dopuszczał przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie karnego postępowania przygotowawczego w sprawie o przestępstwo czy wykroczenie skarbowe.
 Dzięki temu przepisowi organy podatkowe unikały przedawnienia zobowiązań podatkowych, ponieważ wystarczyło tylko wszcząć postępowanie karne podejrzewając podatnika o nadużycia, aby uniemożliwić przedawnienie i w praktyce odroczyć je nawet na wiele lat. W ocenie TK przepis ten pozwalał odroczyć przedawnienie zobowiązania podatkowego wbrew woli podatnika i nawet bez jego wiedzy, a co za tym idzie, mógł pozwalać na naruszenie zaufania obywatela do organów państwa.
 

W związku z wyrokiem TK feralny przepis będzie musiał zostać zmieniony.

« powrót