Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Dopłaty do „elektryków” także dla osób fizycznych – opublikowano projekt rozporządzenia 23 lipca 2019
14 lutego 2019 roku Ministerstwo Energii skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Rozporządzenie od początku budziło zastrzeżenia dealerów, ponieważ przewidywało ono możliwość wsparcia jedynie dla przedsiębiorców, a dla klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej już nie. O wsparcie występowałby dealer, który ekonomicznie „cedowałby” dopłatę na klienta. Dodatkowo takie wsparcie musiałoby być poprzedzone dosyć skomplikowanym postępowaniem prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wygląda więc na to, że rząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i oto mamy projekt rozporządzenia przewidującego dopłaty dla “fizycznych”.

Kilka tygodni temu nastąpiła zmiana ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która będzie umożliwiać dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano właśnie projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia udzielonego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (numer z wykazu: 122.2.19). Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

W projekcie rozporządzenia można znaleźć kilka problematycznych kwestii i ZDS będzie wnosił o ich zmianę.

Po pierwsze zastrzeżenia należy mieć do określonego w §9 ust. 2 limitu cenowego, dla którego będzie mogło być udzielone wsparcie. W chwili obecnej za kwotę nie przekraczającą 125 000 zł (jak należy rozumieć – brutto) samochodów elektrycznych oferowanych na polskim rynku jest dosłownie kilka modeli. Powodować to będzie, że dopłaty będą mieć po prostu bardzo ograniczony zakres.
Po drugie, sam model udzielania wsparcia może być problematyczny, z uwagi na fakt, że do wniosku będzie konieczne załączenie umowy sprzedaży oraz faktury zakupu. Powodować to będzie, że klient będzie musiał po prostu kupić wcześniej auto za gotówkę i dopiero potem starać się o zwrot części kosztów w formie wsparcia. Niestety nie będzie możliwe zawieranie przez dealerów z klientami umów warunkowych, na podstawie których nastąpi wprawdzie sprzedaż auta, ale przeniesienie jego posiadania (wydanie) następować będzie dopiero po otrzymaniu wsparcia i zapłacie całości ceny, ponieważ do wniosku trzeba będzie załączyć fakturę sprzedaży samochodu wystawioną na wnioskodawcę.
Kolejna problematyczna rzecz, to że pojazd w rozumieniu rozporządzenia, mimo że będzie miał być fabrycznie nowy, to będzie musiał być już zarejestrowany, co należy traktować jako zupełnie zbędne.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia. Obecnie jest ono na etapie konsultacji społecznych, które zostały przewidziane do 22 lipca 2019.
 

« powrót