Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Europosłowie interweniują w sprawie działań legislacyjnych w zakresie dyrektywy o agentach handlowych 24 maja 2012
Związek Dealerów Samochodów zwrócił się do posłów do Parlamentu Europejskiego z apelem o wsparcie starań o wszczęcie prac legislacyjnych dotyczących rozszerzenia na dealerów samochodów tzw. dyrektywy o agentach handlowych.
(Dyrektywy Rady z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek 86/653/EWG).
Do biura Związku wpłynęła informacja, że Pani Poseł Małgorzata Handzlik wystosowała do Ministra Gospodarki pismo w poruszanej sprawie (w załączeniu). Ponadto, Pani Poseł wystąpiła również w tej sprawie z zapytaniem do Komisji Europejskiej. Pani Poseł zobowiązała się poinformować ZDS o stanowisku Komisji (na odpowiedź należy oczekiwać około 6 tygodni).

Przypomnijmy, że dyrektywa o agentach handlowych - gdyby była stosowana także do dealerów samochodów - zapewniałaby im przede wszystkim tzw. świadczenia wyrównawcze (wypłacane po rozwiązaniu umowy) za pozyskanie klientów dla producenta/importera w trakcie trwania działalności agenta. Świadczenia te przysługują w wysokości średniego rocznego wynagrodzenia osiąganego przez agenta. Ponadto, po rozwiązaniu umowy agent ma prawo do domagania się odszkodowania - jeśli jest w stanie udowodnić straty poniesione z powodu rozwiązania umowy. Przysługuje ono zwłaszcza z powodu - jak stanowi dyrektywa - „braku amortyzacji kosztów i nakładów, poniesionych przez przedstawiciela handlowego przy wykonywaniu umowy agencyjnej za zgodą zleceniodawcy”.

« powrót