Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Koniec z szantażystami „na RODO” 11 czerwca 2019
4 maja weszła w życie tzw. ustawa wdrożeniowa RODO.

Jej pełna nazwa to: ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Z treścią ustawy można zapoznać się tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3050_u.htm

Ustawa jest bardzo obszerna i między innymi wprowadza ona przepis autorstwa Związku Dealerów Samochodów którego celem jest ukrócenie praktyki "szantażu na RODO". Nastąpi to poprzez rozszerzenie art. 115 §12 Kodeksu karnego (definicja groźby karalnej), w którym groźbą karalną będzie już nie tylko groźba spowodowania postępowania karnego ale też "innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna". Oczywiście dalej będzie możliwe zwracanie uwagi przedsiębiorcom na nieprawidłowości o ile nie będzie miało to "celu zarobkowego", a jedynie cel "usunięcia skutków" czynu. Czyli tak jak to powinno w normalnym kraju być. Traktuje o tym wszystkim art. 41 ustawy. Wszyscy pamiętamy jaką patologią w końcowej fazie ich istnienia były przepisy pozwalające prywatnym stowarzyszeniom na "ściganie" klauzul niedozwolonych z konsumentami poprzez powództwa do SOKiK. Mamy nadzieję, że ten zapis pozwoli nie dopuścić do podobnej sytuacji na gruncie RODO.

Przepisy RODO to ciągłe zagrożenia dla dealerów w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności, że przetwarzają oni w sposób zorganizowany i ciągły ogromne ilości danych osobowych – przede wszystkim klientów i potencjalnych klientów. Liczba rekordów w bazach danych osobowych dealerów szacowana jest na około półtora miliona.

W związku z tym ZDS zaangażował się w tworzenie specjalnego ubezpieczenia dla dealerów samochodów w związku z ewentualnym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, które przygotowywane jest przez Colonnade Insurance Societe Anonyme Oddział w Polsce oraz Akma-Brokers Sp. z o.o.

Główne założenia produktu ubezpieczeniowego:

Ochrona obejmować będzie odszkodowania i koszty obrony w związku z roszczeniem
• osoby, której dane osobowe naruszono,
• osoby trzeciej z tytułu naruszenia tajemnicy handlowej,
• podwykonawcy, za którego ubezpieczony ponosi odpowiedzialność
• osoby trzeciej z tytułu działania, błędu lub zaniechania Ubezpieczonego w następstwie którego doszło do:
• wprowadzenia złośliwego oprogramowania lub wirusa,
• uszkodzenia, modyfikacji lub utraty danych,
• ujawnienia danych osoby trzeciej przez pracownika

Ponadto ubezpieczenie będzie obejmować następujące świadczenia:
• ubezpieczyciel opłaci honoraria z tytułu usług prawnych oraz reprezentowania ubezpieczonego przed organami władzy państwowej w związku z postępowaniem prowadzonym przez Organ Nadzoru.
• ubezpieczyciel dokona wypłaty kwoty Kar za naruszenie danych nałożonych po zakończeniu postępowania przez Organ Nadzoru.
• zawiadomienie osoby, której dotyczą dane - pokrycie kosztów takiego zawiadomienia (zgodnie z przepisami RODO)

Szczegóły nowego produktu znajdują się na stronie: https://www.dealer-rodo.pl/
 

« powrót