Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Koszyk AZT: Związek i inne organizacje tworzące OMRT wystąpiły do Komisji Nadzoru Finansowego o interpretację wytycznych 16 sierpnia 2018
Jak informowaliśmy, w czerwcu odbyło się w Warszawie spotkanie z przedstawicielami AZT GmbH, na którym twórcy "koszyka " wielokrotnie zapewnili, że dopuszczają i zalecają modyfikowanie indeksu przy kalkulacji napraw. Jednym z zagadnień postawionych przed autorami koszyka było także...

Jednym z zagadnień postawionych przed autorami koszyka było także, czy jeżeli polska Komisja Nadzoru Finansowego wyda wytyczne w których nakaże różnicowanie materiałów lakierniczych w zależności od wieku i klasy pojazdu do jakiego miałyby być stosowane, to będzie możliwe różnicowanie przez nich koszyków wydawanych dla polskiego rynku (tzw. model rosyjski).

Od 2015 roku dla polskiego rynku likwidacji szkód komunikacyjnych obowiązują „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” wydane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dokument ten zawiera typologię „części” tj. O, Q i P i zasady ich stosowania w naprawach.

Zgodnie z ustępem 17.2 Wytycznych KNF, przy ustalaniu wysokości świadczenia, zakład ubezpieczeń powinien uwzględnić wartość części O (tj. części oryginalnych), gdy uzasadnia to szczególny interes uprawnionego (np. gdy pojazd był dotychczas serwisowany i naprawiany wyłącznie przy użyciu części O a użycie części innej jakości może wpłynąć na jego wartość handlową lub też, gdy uprawniony faktycznie dokona naprawy pojazdu z wykorzystaniem części O i dostarczy zakładowi ubezpieczeń dowód jej dokonania). Jednocześnie zgodnie z ustępem 17.4 Wytycznych KNF, zakład ubezpieczeń, ustalając wysokość świadczenia, może uwzględnić wartość części P (tj. części nieoryginalnych), tylko wtedy gdy uzasadnia to w szczególności wiek uszkodzonego pojazdu, stopień wyeksploatowania części w tym pojeździe, a także prostota konstrukcji części (powodująca, że zdatność do pełnej restytucji takiej części jest możliwa do oceny bez skomplikowanych badań), jednakże nawet w powyższych przypadkach, jeżeli uprawniony ma szczególny interes w wykorzystaniu części O lub części Q, zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z uwzględnieniem wartości tych części.

Problem sprowadza się do tego, że Wytyczne KNF nie zawierają w ogóle definicji pojęcia „części” dla którego wprowadzają ową typologię. Nie wiadomo więc, czy zasady stosowania danej klasy części przy likwidacji odnoszą się tylko do części mechanicznych, czy też mają mieć one zastosowanie również do materiałów lakierniczych. Trudno jednak przyjąć, że skoro dokument z 2015 roku ma kompleksowo regulować zasady likwidacji szkód komunikacyjnych na polskim rynku, to odnosi się on jedynie do zasad stosowania części mechanicznych. W ocenie branży serwisowej zebranej wokół Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej nie można przyjąć inaczej, niż że zawarta tam typologia części a więc pojęcie „części” obejmuje także materiały lakiernicze. To przecież materiały lakiernicze są podstawowym elementem likwidacji szkody komunikacyjnej.

Właśnie w tej kwestii zostało w minionym tygodniu skierowane przez Związek i inne organizacje z OMRT zapytanie do KNF. Odpowiedź w tym zakresie ze strony KNF może mieć kluczowe znaczenie dla rynku likwidacji szkód i dla dalszego przebiegu sporu wokół koszyka AZT.

« powrót