Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Listy do importerów w sprawie split payment 05 października 2017
Zgodnie z zapowiedzią, Związek wystosował do wszystkich importerów samochodów list z zapytaniem o planowaną politykę w zakresie stosowania modelu split payment we wzajemnych rozliczeniach handlowych Dealer – Importer po 1 kwietnia 2018 roku.

 (treść listu w załączniku).


Przypominamy, że we wtorek 19 września rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej do polskiego systemu prawnego podzieloną płatność faktur VAT tzw. split payment. Jeśli ustawa przejdzie przez Sejm będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2018. Istota zmian prawa polega na tym, że zapłata za nabyty towar lub usługę dzielona będzie na dwie części. Pierwsza z nich — kwota odpowiadająca wartości sprzedaży netto — wpłacona ma być przez nabywcę na wskazany przez niego rachunek bankowy. Druga część — odpowiadająca kwocie podatku VAT — wpłacana ma być na osobny tzw. rachunek VAT. O wyborze podzielonej płatności za nabyty towar czy usługę decydować będzie nabywca. Wybór konkretnego sposobu płatności odnosić się będzie do pojedynczej faktury, co oznacza, że nawet w stosunku do jednego dostawcy nabywca stosować może zamiennie dwie metody regulowania należności. Z konta VAT podatnik będzie mógł płacić jedynie VAT innym kontrahentom oraz regulować podatki VAT w US.
 

« powrót