Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w deklaracji akcyzowej od aut ukrócające szarą strefę. ZDS proponuje zmiany idące jeszcze dalej 17 sierpnia 2017
W ostatnim tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się project rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego zawierającego wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych AKC-U/S

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Zmiana przewiduje podanie w deklaracji akcyzowanej szczegółów dotyczących pojazdu, między innymi jego przebiegu. Związek Dealerów Samochodów co do zasady poparł zaproponowane zmiany, ponieważ klienci samochodów używanych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej będą mogli sprawdzić podany w deklaracji (która jest składana 14 dni od przywiezienia pojazdu) przebieg auta, co będzie dodatkowym ograniczeniem możliwości ingerencji w stan licznika.

Związek wskazał jednak że zmiany są niewystarczające dla ograniczenia szarej strefy w sprzedaży pojazdów sprowadzanych z zagranicy z tak zwanymi umowami „na Niemca”. W związku z tym w oficjalnym piśmie do Ministerstwa Finansów w projekcie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych AKC-U/S Związek zaproponował następujące zmiany:

  1. Nazwę kolumny „c” tabeli w części „D” deklaracji należy zmienić na „Data przemieszczenia pojazdu na terytorium kraju”, ponieważ abstrakcyjne sformułowanie „Data powstania obowiązku podatkowego” nie powoduje u składającego nieprawdziwą deklarację wystarczającego przeświadczenia, że łamie on prawo.
  2. W części „E” deklaracji powinno zostać umieszczone oświadczenie składającego pod rygorem z art. 233 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) – Kodeks karny o braku obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nabycie pojazdu miało miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek złożenia kolejnego fałszywego oświadczenia (składający deklarację który kupił pojazd z umową „in blanco” kupił je przecież w kraju) po pierwsze będzie informować składającego, że jest on zobowiązany zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (o czym często nie ma w ogóle wiedzy), po drugie będzie powodować u niego daleko bardziej idącą świadomość łamania prawa. W przypadku wprowadzenia takiego oświadczenia części „E” i „F” w aktualnym projekcie staną się odpowiednio częściami „F” i „G”.
  3. W treści znajdującego się na końcu wzoru deklaracji pouczenia należy wskazać wprost, że złożenie deklaracji przez inny podmiot niż zobowiązany (a więc nie przez podmiot który dokonał przemieszczenia pojazdu) powoduje odpowiedzialność składającego z tytułu pomocnictwa w popełnieniu czynu z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego.
  4. W treści istniejącego pouczenia należy także dodać punkt, że złożenie deklaracji nie przez rzeczywiście dokonującego przemieszczenia pojazdu powoduje ominięcie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Tak samo konieczne jest poinformowanie składających, że złożenie deklaracji z opóźnieniem powoduje uszczuplenie przychodów Skarbu Państwa co powoduje wypełnienie znamion czynu z art. 56 Kodeksu karnego skarbowego. Treść obecnie istniejącego pouczenia jest bardzo lakoniczna w tym zakresie i nie spełnia ono wystarczającej funkcji informacyjno-prewencyjnej zwłaszcza biorąc pod uwagę, że setki tysięcy tego typu deklaracji są składane przez zwykłych klientów, nie zdających sobie sprawy z ciążących na nich obowiązkach i odpowiedzialności.
« powrót