Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Prezentujemy MODEL STOSOWANIA ZWIĘKSZONEJ WARTOŚCI KODU 51 W KALKULACJACH AUDATEX 10 sierpnia 2017
Od września 2016 trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych

Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka, nieautoryzowanych przez producentów samochodów, materiałów lakierniczych linii Spectral / Novol, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent. Eksperci szacują, że działanie to spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód sięgające 20 procent.

Związek Dealerów Samochodów i inne organizacje motoryzacyjne podjęły działania prawne mające na celu zmianę tej niczym nieuzasadnionej decyzji firm AZT Automotive. Jednym z tych działań były naciski na AZT Automotive w celu wyjaśnienia powodów zmian wartości koszyka i wymuszenia cofnięcia zmian składu koszyka.

W ostatnich dniach ZDS otrzymał od AZT Automotive kolejne pismo, z którego wynika, że AZT proponuje aby w obecnej sytuacji wartość aktualnego koszyka materiałów lakierniczych z udziałem produktów Spectral /Novol traktować w kalkulacjach Audatex jako wskaźnik 100 i w przypadku nieużywania przez dealerów produktów linii Sepctral/Novol podwyższać ten wskaźnik do rzeczywistej wartości używanych przez dealera materiałów Premium.

W związku z tym ZDS rekomenduje polskim dealerom bezzwłoczne podjęcie opisanych poniżej działań mających na celu zastosowanie wskazanej przez AZT metody.

Model postępowania przy kalkulacjach Audatex ze zwiększeniem wartości KODU 51:

1. W trakcie przygotowywania kalkulacji w systemie Audatex tzw. kod nr 51 mający nominalnie zgodnie z koszykiem AZT wartość 100 powinien zostać zwiększony o 21 % czyli do wartości 121. Zwiększenie to odpowiada różnicy pomiędzy obecnym koszykiem AZT z uwzględnieniem materiałów Spectral/Novol, a koszykiem obejmującym jedynie materiały Premium, dopuszczane i autoryzowane przez producentów samochodów. Taka wartość jest zgodna z realnymi cenami w grupie lakierów Premium (AKZO, AXALTA, PPG Refinish, BASF) i usunięciem z „koszyka AZT” lakierów Novol z technologią Spectral.

2. Dodatkowo do tak wykonanej kalkulacji dealer powinien dołączyć:

a. Oświadczenie, że nie stosuje technologii Spectral/Novol (link)

b. Oświadczenie o stosowanej technologii Premium wraz z kopią pierwszej strony umowy z dystrybutorem lakieru marki Premium

c. Kopię pisma AZT skierowanego do ZDS (link)

Nie można wykluczyć, że zastosowanie w sposób masowy opisanego sposobu spowoduje opór i sprzeciw towarzystw ubezpieczeniowych i będą one odmawiać uznania tak przygotowanych kalkulacji.

Pomimo tego ryzyka ZDS apeluje do dealerów o bieżące informowanie Związku o podjętych przez Państwa działaniach i reakcjach firm ubezpieczeniowych na nowy model wykonywania kalkulacji.
 

« powrót