Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Nowy wzór dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy – ZDS złożył uwagi 18 czerwca 2019
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano skierowany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów wprowadzającego nowy wzór dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo.

Dokument zapłaty akcyzy zostanie rozszerzony o informację w zakresie roku produkcji samochodu poprzez dodanie po polu „Marka, model” pola „Rok produkcji”. Odzwierciedlenie w dokumencie podanego przez podatnika w złożonej deklaracji AKC-U/S roku produkcji samochodu, umożliwi na etapie rejestracji samochodu dokonanie weryfikacji przez urzędnika rejestrującego pojazd poprawności daty produkcji samochodu. Jak zapewnia Ministerstwo, rozwiązanie takie ma przyczynić się do wyeliminowania pojawiających się nieprawidłowości związanych z podawaniem przez nieuczciwe podmioty w składanej deklaracji AKC-U/S nieprawdziwego roku produkcji nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego w celu zaniżenia należnego podatku.

Drugą zmianą będzie podanie w dokumencie wysokości zapłaconego podatku akcyzowego. Ministerstwo Finansów wskazuje, że rozwiązanie to ma na celu ochronę interesów podmiotów kupujących używane samochody osobowe uprzednio sprowadzone z krajów UE, bowiem nabywca używanego samochodu osobowego będzie miał możliwość porównania kwoty akcyzy zapłaconej od sprowadzonego samochodu osobowego do kwoty akcyzy znajdującej się w średniej wartości rynkowej nieuszkodzonego, podobnego pojazdu tej samej marki, tego samego modelu oraz rocznika, czyli tzw. rezydualnej kwoty akcyzy. Jednocześnie, w przypadku podmiotów prowadzących sprzedaż nowych samochodów osobowych na rzecz wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, o których mowa w art. 109 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864) Ministerstwo wskazuje, że uzasadnione jest odstąpienie od obowiązku podawania wysokości zapłaconej akcyzy w ww. dokumencie. W przypadku tych podmiotów nie zachodzi bowiem ryzyko zaniżania wartości sprowadzanych pojazdów jak też sprowadzania samochodów uszkodzonych, których wartość znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej podobnego pojazdu.

Ponadto w celu identyfikacji, czy sprowadzony samochód był uszkodzony, czy też uszkodzeń nie posiadał nowy wzór dokumentu będzie posiadał jednoznaczną informację w tym zakresie poprzez dodanie po polu „Pojemność silnika (cm3)” pola „Stan techniczny”, z odnośnikiem wskazującym, że w polu tym podaje się informację o treści „uszkodzony” albo „nieuszkodzony”. Według zapewnień MF, działanie takie wpisuje się we wskazaną powyżej ochronę interesów podmiotów kupujących samochody osobowe, ponieważ będzie stanowić wiążącą i wynikającą z dokumentu urzędowego informację o stanie technicznym pojazdu w chwili jego sprowadzenia do Polski.

Związek Dealerów Samochodów w ramach prowadzonych konsultacji publicznych zaproponował uzupełnienie dokumentu o kolumnę 9 tj. "przebieg w km". Informacja o stanie przebiegu pojazdu miałaby być wpisywana według wartości z deklaracji AKC-U/S. Związek uzasadnił, że proponowana zmiana w sposób znaczący wpłynęłaby na poprawę wykrywalności przestępstwa z art. 306a Kodeksu karnego przewidującego od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności za zmianę wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego, ingerencję w prawidłowość pomiaru drogomierza pojazdu mechanicznego oraz zlecenie innej osobie zmiany wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencji w prawidłowość pomiaru takiego drogomierza, ponieważ dokument potwierdzający zapłatę akcyzy (przekazywany klientowi w celu rejestracji auta) byłby kolejnym źródłem z którego osoba pokrzywdzona mogłaby się dowiedzieć o fakcie zafałszowania licznika w pojeździe.

Przebieg prac nad rozporządzeniem można śledzić tutaj.
 

« powrót