Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

NSA przeciwko rejestracji aut z kierownicą po prawej stronie 25 lipca 2012
W lutym tego roku branża z dużym zaniepokojeniem przyjęła pojawiające się zapowiedzi Ministra Transportu Sławomira Nowaka dotyczące rozpoczęcia prac legislacyjnych w przedmiocie ułatwień dla rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy, wyposażonych w kierownicę umieszczoną po prawej stronie.
Jak się okazuje, możliwość tą zakwestionował Naczelny Sąd Administracyjny.
Sąd zajmował się skargą na odmowę rejestracji złożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku. Kupił on po okazyjnej cenie samochód ciężarowy z kierownicą po prawej stronie. Zakładowi odmówiono jednak jego rejestracji.
Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, minister właściwy do spraw transportu może w drodze wyjątku wyrazić zgodę na rejestracje auta zabytkowego lub specjalnego z kierownica po prawej stronie. W opisywanym przypadku organ nie zgodził się jednak na odstępstwo twierdząc, że takie auto może stwarzać zagrożenie na drodze. Najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, a teraz NSA uznały, że decyzja była słuszna.
Sąd uzasadnił decyzję tym, że Traktat UE przewiduje możliwość odmowy rejestracji pojazdu, który spełnia wymagania techniczne w państwach UE, jeżeli przemawiają za tym względy porządku publicznego. NSA powołał się także na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 20 września 2007 r., który uznał bezpieczeństwo drogowe i ochronę środowiska "za nadrzędne względy interesu ogólnego, które mogą uzasadniać utrudnienie w swobodnym przepływie towarów".
« powrót