Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Obowiązkowe badania techniczne ogólnodostępnych stacji ładowania 13 sierpnia 2019
30 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1316).

Powoduje to, że zgodnie z art. 16 ustawy o elekromobilności i paliwach alternatywnych, wszystkie nowe ogólnodostępne stacje ładowania podlegają obowiązkowym badaniom Urzędu Dozoru Technicznego przed oddaniem do eksploatacji.

Natomiast zgodnie z art. 74 ustawy o elektromobilności, ogólnodostępne stacje ładowania istniejące przed dniem 30 lipca 2019 roku lub których budowę rozpoczęto przed tą datą mają 12 miesięcy na ewentualne dostosowanie się do przepisów oraz na złożenie wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego o przejście takich badań technicznych.

Obowiązek taki, w przypadku ogólnodostępnych stacji ładowania, spoczywa na ich operatorach, czyli - jak definiuje to ustawa o elektromobilności – na podmiocie odpowiedzialnym za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania. Pamiętajmy że nie każdy dealer jest operatorem stacji ładowania znajdującej się przy obiektach dealerskich i w tym celu konieczne jest sprawdzenie umowy z firmą która stacje budowała.

Rozporządzenie rozróżnia dwa rodzaje badań:

  • badanie techniczne wstępne – przeprowadzane przed oddaniem do eksploatacji stacji ładowania lub infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego,
  • badanie techniczne eksploatacyjne – przeprowadzane każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji takiej stacji lub infrastruktury, w tym polegającej na zwiększeniu liczby punktów ładowania, lub zmiany miejsca zainstalowania punktu ładowania w tej stacji lub infrastrukturze.

Wysokość opłat za przeprowadzanie badań uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wynosi:

  • w przypadku badania technicznego wstępnego – 20% przeciętnego wynagrodzenia,
  • w przypadku badania technicznego eksploatacyjnego – 4% przeciętnego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę, maksymalnie 20% tego wynagrodzenia,
  • w przypadku opracowania opinii w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji z wymaganiami technicznymi określonymi w art. 13 ustawy oraz w przepisach rozporządzenia – 4% przeciętnego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę, maksymalnie 100% tego wynagrodzenia.
« powrót