Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Obowiązkowy split payment jednak od 1 listopada 2019 30 lipca 2019
W parlamencie procedowany jest właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów split payment.

W katalogu towarów i usług które mają być objęte mechanizmem znajduje się także wów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr wykazu UA45), zgodnie z którym dla niektórych towarów i usług ma zostać wprowadzony obowiązkoiele kategorii części motoryzacyjnych. Na szczęcie, w toku procedowania ustawy udało się wprowadzić poprawkę, zgodnie z którą zmiana ma wejść dopiero od 1 listopada, a nie jak planowano od 1 września.

Obowiązkowy split payment obejmie transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności będzie wynosić co najmniej 15 000 zł. Tak więc, transakcje na kwoty poniżej 15 000 zł będą podlegały rozliczeniom na zasadach ogólnych.

Możliwość wprowadzenia obowiązkowej płatności podzielonej wynika z decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. upoważniająca Polskę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L. 51/19). Łącznie wykaz dostaw towarów i usług objętych zezwoleniem obejmuje 152 pozycje. Wygląda na to, że polski rząd skorzysta w całości z derogacji jaka została przyznana w tej decyzji w zakresie części motoryzacyjnych i obowiązkowa płatność podzielona obejmie praktycznie całe spektrum części stosowanych w naprawach samochodów i motocykli.

« powrót