Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Oferta ubezpieczenia dla dealerów od ryzyk związanych z RODO 25 czerwca 2019
Przepisy RODO to ciągłe zagrożenia dla dealerów w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności, że przetwarzają oni w sposób zorganizowany i ciągły ogromne ilości danych osobowych – przede wszystkim klientów i potencjalnych klientów. Liczba rekordów w bazach danych osobowych dealerów szacowana jest na około półtora miliona.

W związku z tym ZDS zaangażował się w tworzenie specjalnego ubezpieczenia dla dealerów samochodów w związku z ewentualnym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, które przygotowywane jest przez Colonnade Insurance Societe Anonyme Oddział w Polsce oraz Akma-Brokers Sp. z o.o.

Główne założenia produktu ubezpieczeniowego:

Ochrona obejmować będzie odszkodowania i koszty obrony w związku z roszczeniem
• osoby, której dane osobowe naruszono,
• osoby trzeciej z tytułu naruszenia tajemnicy handlowej,
• podwykonawcy, za którego ubezpieczony ponosi odpowiedzialność
• osoby trzeciej z tytułu działania, błędu lub zaniechania Ubezpieczonego w następstwie którego doszło do:
- wprowadzenia złośliwego oprogramowania lub wirusa,
- uszkodzenia, modyfikacji lub utraty danych,
- ujawnienia danych osoby trzeciej przez pracownika
Ponadto ubezpieczenie będzie obejmować następujące świadczenia:
• ubezpieczyciel opłaci honoraria z tytułu usług prawnych oraz reprezentowania ubezpieczonego przed organami władzy państwowej w związku z postępowaniem prowadzonym przez Organ Nadzoru.
• ubezpieczyciel dokona wypłaty kwoty Kar za naruszenie danych nałożonych po zakończeniu postępowania przez Organ Nadzoru.
• zawiadomienie osoby, której dotyczą dane - pokrycie kosztów takiego zawiadomienia (zgodnie z przepisami RODO).

Szczegóły nowego produktu znajdują się na stronie: https://www.dealer-rodo.pl/
 

« powrót