Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Oferta ubezpieczenia dla dealerów od ryzyk związanych z RODO 06 sierpnia 2019
Każdej firmie dealerskiej może zdarzyć się wysłanie mailingu do niewłaściwych odbiorców, zagubienie dokumentów zawierających dane osobowe klientów czy nawet kradzież przez pracownika lub hakera bazy danych. Wystąpienie tego typu uchybień rodzi odpowiedzialność wynikającą z obowiązujących przepisów prawa.

Z jakimi problemami trzeba będzie się wówczas zmierzyć?

 • Zawiadomienie osób, których dane dotyczą
 • Zawiadomienie Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Ewentualne koszty postępowania administracyjnego
 • Ewentualne kary administracyjne
 • Ewentualne odszkodowania dla osób fizycznych

Rozwiązanie tych problemów może być skomplikowane. Można się jednak na nie odpowiednio przygotować.

W związku z tym ZDS doprowadził do stworzenia specjalnego ubezpieczenia dla dealerów samochodów w związku z ewentualnym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Produkt ubezpieczeniowy został przygotowany przez Colonnade Insurance Societe Anonyme Oddział w Polsce oraz Akma-Brokers Sp. z o.o.

Główne założenia produktu ubezpieczeniowego:

Ochrona obejmuje odszkodowania i koszty obrony w związku z roszczeniem

 • osoby, której dane osobowe naruszono,
 • osoby trzeciej z tytułu naruszenia tajemnicy handlowej,
 • podwykonawcy, za którego ubezpieczony ponosi odpowiedzialność
 • osoby trzeciej z tytułu działania, błędu lub zaniechania Ubezpieczonego w następstwie którego doszło do:
 • wprowadzenia złośliwego oprogramowania lub wirusa,
 • uszkodzenia, modyfikacji lub utraty danych,
 • ujawnienia danych osoby trzeciej przez pracownika

Ponadto ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:

 • ubezpieczyciel opłaci honoraria z tytułu usług prawnych oraz reprezentowania ubezpieczonego przed organami władzy państwowej w związku z postępowaniem prowadzonym przez Organ Nadzoru.
 • ubezpieczyciel dokona wypłaty kwoty Kar za naruszenie danych nałożonych po zakończeniu postępowania przez Organ Nadzoru.
 • zawiadomienie osoby, której dotyczą dane - pokrycie kosztów takiego zawiadomienia (zgodnie z przepisami RODO).

Szczegóły produktu ubezpieczeniowego RODO dla dealerów znajdują się na stronie: https://www.dealer-rodo.pl/

« powrót