Już dziś zapisz się do ZDS! SPRM Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
SPRM Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Płatność podzielona - opinia prawna i rekomendacje dla dealerów 12 kwietnia 2018
W dniu 1 lipca do polskiego systemu prawnego zostaje wprowadzony system podzielonej płatności faktur VAT tzw. split payment. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku VAT.

Istota zmian prawa polega na tym, że zapłata za nabyty towar lub usługę może być podzielona na dwie części. Pierwsza z nich — kwota odpowiadająca wartości sprzedaży netto — wpłacona będzie przez nabywcę na wskazany przez wystawcę faktury rachunek bankowy. Druga część — odpowiadająca kwocie podatku VAT — wpłacana będzie na wydzielony tzw. rachunek VAT. O wyborze podzielonej płatności za nabyty towar czy usługę, zgodnie z art. 108 ustawy o VAT, zawsze decydować będzie nabywca. Wybór konkretnego sposobu płatności odnosić się będzie do pojedynczej faktury, co oznacza, że nawet w stosunku do jednego dostawcy nabywca stosować będzie mógł zamiennie dwie metody regulowania należności. Najważniejsze, z punktu widzenia finansowego funkcjonowania przedsiębiorstw, jest ograniczenie samodzielnego dysponowania środkami z tzw. konta VAT - jedynie do płatności podatku VAT z faktur innych kontrahentów na ich wydzielone konta VAT oraz regulowanie należności z tytułu podatku VAT do urzędu skarbowego.

Wspomniane wyżej zmiany w ustawie, spowodują ogromne wyzwania dla dealerów samochodów. Zgodnie z prognozami większość firm leasingowych i firm kupujących floty będzie bowiem korzystać z możliwości podzielonej płatności. W tej sytuacji kluczowe stają się odpowiedzi na pytania: czy importerzy samochodów nie będą prowadzić nacisków na dealerów, aby ci nie korzystali z reguły split payment w regulowaniu faktur wystawianych przez importerów oraz czy uda się tak ukształtować modele rozliczeń dealer-importer, aby dealerzy mogli korzystać z modelu split payment. Problem dotyczy przede wszystkim członków tych sieci dealerskich, które rozliczają się za płatności do importera w formie spłaty kredytu. Sposób taki, jak opisuje załączona opinia prawna, będzie stanowił dla dealerów i importerów ogromny problem mogący narazić dealerów na utratę płynności finansowej lub konieczność znacznego zwiększenia wysokości linii kredytowej. Przed mniejszymi problemami staną dealerzy rozliczający się z importerem w formie faktoringu.

Aby pomóc dealerom w rozwiązaniu tych problemów ZDS zlecił specjalizującej się prawie podatkowym w motoryzacji kancelarii Gekko Taxens opinii prawnej dotyczącej możliwości korzystania przez dealerów z modelu split payment. Opinia i rekomendacje w załączniku. Na ich podstawie stowarzyszenia markowe i poszczególni dealerzy powinni podjąć natychmiastowe działania w sprawie.

DODATKOWE REKOMENDACJE:

1. W przypadku sieci dealerskich rozliczających się z importerem przy pomocy spłaty kredytu należy podjąć natychmiastowe rozmowy z importerem i działania, tak by w okresie do 1 lipca zmienić ten system na system faktoringowy, który obowiązuje w wielu polskich sieciach dealerskich. W przypadku gdyby ogólna opinia prawna ZDS była niewystarczająca, przygotować indywidualne, markowe opinie prawne dotyczące korzystania z systemu split payment w danej marce.

2. W przypadku wszystkich sieci dealerskich podjąć natychmiastowe rozmowy z importerem i działania w celu ustalenia jasnych zasad rozliczeń należności dealer – importer. W przypadku gdyby ogólna opinia prawna ZDS była niewystarczająca, przygotować indywidualne, markowe opinie prawne dotyczące korzystania z systemu split payment w danej marce

Mamy nadzieję, że wspólne działania ZDS, stowarzyszeń markowych i wszystkich dealerów spowodują, że wprowadzenie zmian prawa dotyczącego sposobu płatności VAT zostanie zrealizowane w branży dystrybucji samochodów i usług serwisowych, w taki sposób, by nie naruszać finansowych i organizacyjnych interesów polskich dealerów samochodów. 

W ostatnim Biuletynie ZDS zostały członkom Związku przekazane następujące dokumenty:

  1. Splitpayment opinia Dokument podstawowy
  2. Splitpayment opinia Podsumowanie i rekomendacje
« powrót