Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Podwójna opłata produktowa za opony i oleje to prawny skandal. Piszmy do posłów i senatorów 03 maja 2018
Wyrokiem z dnia 26 września 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej znajduje zastosowanie nie tylko do przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty wymienione w załączniku do ustawy (tj. wyszczególnione tam rodzaje olejów i opon) jako rzeczy samoistne


 – ale także do przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju "towary", których częściami składowymi są produkty wymienione w ww. załączniku. Oznacza to, że każdy dealer przywożący z zagranicy auta używane zobowiązany jest nie tylko do zapewnienia sieci recyklingu dla aut, ale także do zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu olejów i opon. W przypadku braku odpowiedniego poziomu odzysku jest zobowiązany do wpłacania opłaty produktowej od wprowadzonych na rynek polski olejów i opon.

Zastrzeżenia budzi fakt, że nowa interpretacja Naczelnego Sądu Administracyjnego prowadzi do podwójnego obciążenia przedsiębiorców z tego samego tytułu. Przedsiębiorców wprowadzających na rynek polski pojazdy mechaniczne dotyczy bowiem ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r.), która od dnia 1 stycznia 2016 roku wprowadziła dla takich przedsiębiorców obowiązek zapewnienia sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a brak stworzenia takiej sieci recyklingu obwarowany jest opłatą w wysokości minimum 12 tysięcy złotych. Ustawa ta dotyczy recyklingu i odzysku odpadów z pojazdów jako całości, a więc także znajdujących się w tych samochodach opon i olejów. Zasadą wynikającą z demokratycznego państwa prawnego powinno być nie obciążanie daninami publicznymi z tytułu tych samych czynności, zwłaszcza, że cele obydwu aktów prawnych i wynikających z nich danin są takie same – zapewnienie recyklingu odpadów.

Jako, że sprawa dotyczy wszystkich polskich dealerów, Związek Dealerów Samochodów apeluje o aktywny udział w akcji mającej na celu przygotowanie zmian prawa, które zwalniałoby przedsiębiorców z obowiązku wnoszenia, nieuzasadnionej, podwójnej opłaty produktowej .

Zachęcamy, aby każdy polski dealer wysłał przygotowany przez Związek Dealerów Samochodów list, poświęcony tej sprawie do posłów i senatorów ze swojego okręgu wyborczego.

CO NALEŻY ZROBIĆ:

JEŚLI WYBIORĄ PAŃSTWO PRZEKAZANIE LISTU DROGĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

1) Proszę przekopiować dokument pt. „List przewodni” (w załączniku) do treści maila.

2) Wybrać odpowiednie adresy mailowe posłów ( adres poczty elektronicznej wszystkich posłów i senatorów RP znajduje się : http://zds.org.pl/twoj-poselsenator_5,23.html). Następnie proszę wysłać list pocztą elektroniczną.

JEŚLI WYBIORĄ PAŃSTWO PRZEKAZANIE LISTU POCZTĄ TRADYCYJNĄ:

1) Proszę wypełnić i wydrukować na Państwa papierze firmowym dokument pt. „List przewodni” 

2) Zaadresować go do właściwych w regionie biur poselskich (wykaz wszystkich posłów RP wraz z danymi teleadresowymi: http://zds.org.pl/twoj-poselsenator_5,23.html ) i podpisać przez Państwa jako przedstawiciela lokalnego biznesu. Następnie proszę wysłać list pocztą. Oczywiście nieoceniona i rekomendowana byłoby próba umówienia osobistych spotkań z Posłami z Państwa okręgu i wręczenia w/w listu.

Jeszcze raz prosząc o Państwa zaangażowanie, pragniemy podkreślić, że taka wspólna akcja oraz nacisk na polskich ustawodawców we wszystkich regionach Polski da nam szansę na skuteczne przeprowadzenie zmian w polskim prawie.

W razie pytań prosimy o kontakt: Paweł Tuzinek, Radca Prawny Związku, tel.: +48 694 246 921
 

« powrót