Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Posiedzenie Rady Dealerów ZDS 21 grudnia 2017
W dniu 14 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Dealerów ZDS. Wśród wielu tematów obrad za najważniejszy uznano działania mające na celu jak najlepsze przygotowanie rynku dealerskiego do wdrożenia w maju 2018 roku nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Członkowie Rady stwierdzili, że działania importerów w zakresie dostosowania systemów DMS i dokumentacji kontaktów z klientem, do nowego prawa są niewystarczające. Jednocześnie jako przedstawiciele stowarzyszeń markowych zobowiązali się do silniejszych nacisków na importerów w tej sprawie. Omówiono także działania prawne, informacyjne i szkoleniowe, które w tej sprawie podejmie Związek. Kolejnym ważnym tematem Rady było uchwalenie przez Sejm 24 listopada ustawy wprowadzającej do porządku prawnego systemu profesjonalnej rejestracji pojazdów czyli tablic dealerskich. Ustalono, że biuro Związku dołoży wszelkich starań by rozporządzenia, które będą określać wysokość opłat za wydanie tablic i blankietów były jak najbardziej korzystne finansowo dla dealerów. Ponadto w ramach grupy roboczej ubezpieczenia należy podjąć rozmowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, w celu przygotowania ofert specjalnych na ubezpieczenia niezarejestrowanych pojazdów poruszających się na tablicach dealerskich. Rada Dealerów omawiała także kwestie przygotowań do wejścia w życie w lipcu 2018 roku systemu podzielonej płatności tzw. Split payment, przygotowania do akcji Związku przeciwdziałającej zjawiskom korupcyjnym w zlecaniu zabudów oraz aktualne działania Ogólnopolskiej Rady Technicznej w kwestii rozliczeń kosztów materiałów lakierniczych w systemie Audatex.

W trakcie posiedzenia nastąpiła zmiana w składzie Rady spowodowana zmianą przewodniczącego Stowarzyszenia Dealerów Samochodowych Marki Peugeot. Dotychczasowego przedstawiciela sieci dealerów Peugeota Tomasza Nordyńskiego w składzie Rady Dealerów zastąpił aktualny przewodniczący stowarzyszenia dealerów Peugeota – Artur Dąbrowski – współwłaściciel firmy Dejon & Dąbrowski.
 

« powrót