Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Projekt Kodeksu Dobrych Praktyk: dealerzy- firmy zabudowujące 26 kwietnia 2018
W ramach akcji ZDS przeciwdziałającej zjawiskom korupcyjnym przy zlecaniu zabudów, zespół prawny Związku przygotował i przesłał do firm zabudowujących Kodeks Dobrych Praktyk, który będzie zobowiązaniem dla firm, które go przyjmą, do etycznej i zgodnej z prawem współpracy z dealerami przy realizacji zabudów.


Projekt Kodeksu w załączniku.

Jednocześnie przypominamy , że w dniu 23 maja o godz. 11.00 w hotelu Airport Okęcie w Warszawie w ramach otwartej dla wszystkich części Walnego Zgromadzenia Związku odbędzie się seminarium pt. „Zwalczanie zjawisk korupcyjnych i oszustw wewnętrznych w stacjach dealerskich, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przy zlecaniu i realizacji zabudów samochodów” w trakcie którego dealerzy i firmy współpracujące z dealerami będą mogły zapoznać się z prezentacjami prawnymi i organizacyjnymi poświęconymi sposobom przeciwdziałania tym niekorzystnym i nieuprawnionym działaniom.

Od lutego bieżącego roku Związek Dealerów Samochodów prowadzi akcję przeciwdziałającą zjawiskom korupcyjnym przy zlecaniu wykonania zabudów przez pracowników stacji dealerskich.
W ramach akcji Związek Dealerów Samochodów zalecił wszystkim dealerom w Polsce wdrożenie w swoich firmach następujących rekomendacji.

REKOMENDACJE DLA DEALERÓW:

1. Każdy dealer powinien przygotować i podpisać pisemne umowy o współpracy z firmami realizującymi zabudowy. W umowach musi zostać określona prowizja (procentowa lub kwotowa) za każdą zabudowę, która została wykonana dzięki poleceniu pracownika firmy dealerskiej. Koniecznym warunkiem tej umowy jest podpisanie dodatkowego załącznika o zakazie oferowania dodatkowych korzyści bezpośrednio pracownikom / zatrudnionym dealera.

2. Każdy dealer powinien podpisać z wszystkimi pracownikami, którzy kontaktują się z firmami zabudowującymi i mają jakikolwiek wpływ na zlecenia zabudów dokument analogicznej umowy dotyczącej zakazu działalności dodatkowej oraz pobierania dodatkowych korzyści od podmiotów trzecich.

3. Każdy dealer powinien przygotować jasny i przejrzysty system wynagrodzeń i sprawozdawczości dla pracowników z tytułu pozyskiwania zleceń na zabudowy w związku z rozliczeniami z umowy z firmami zabudowującymi. 

4. Dodatkowo w kontaktach z firmami zabudowującymi każdy dealer powinien sprawdzić czy dana firma zabudowująca podpisała i stosuje Kodeks Dobrych Praktyk przygotowany przez Związek Dealerów Samochodów. (ostatnia rekomendacja obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 roku)
 

« powrót