Już dziś zapisz się do ZDS! SPRM Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
SPRM Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Rada Ministrów przyjęła projekt penalizacji cofania liczników 28 września 2018
Coraz bliżej realizacji jest kolejny wieloletni postulat branży dealerskiej. Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt zmiany ustaw Prawo o ruchu drogowym i Kodeksu karnego dotyczący fałszowania przebiegu pojazdów. Nowe przepisy składać się będą z dwóch części – części „administracyjnej” oraz części karnej.

Część karna to wprowadzenie do Kodeksu karnego zupełnie nowego (choć nie do końca) typu przestępstwa. Będzie o tym stanowił nowy art. 306a KK:

„§1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l.

§3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu kreślonego w §1 lub §2,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Jak widać przewidziana sankcja będzie dosyć wysoka. Co jednak najważniejsze – w przepisie wprost wskazano, że karze będzie również podlegał zlecający. Ukróci to więc przemysł „cofania liczników” i oferowania tego typu usług na rynku.

 Z kolei część administracyjna dotyczy kwestii dopuszczalności wymiany licznika, którą będzie definiował art. 81a Prawa o ruchu drogowym:

„Wymiana drogomierza jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza, powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna jest wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.”

Jest to ważny przepis dla serwisów. Co ważne, po takiej wymianie obowiązkowe będzie zgłoszenie się w ciągu 10 dni do stacji kontroli pojazdów w celu sprawdzenia, czy licznik prawidłowo działa. Badanie będzie kosztować 100 złotych. Fakt wymiany licznika będzie odnotowywany w CEP, nie będzie więc konieczności „ustawiania” go według poprzedniego wskazania.

Bardzo ważną kwestią jest też to, że według nowych przepisów służby kontrolujące ruch drogowy będą podczas kontroli drogowej spisywać stan licznika i ta informacja również trafi do CEP. Trudniej będzie więc zmienić wskazanie licznika, ponieważ więcej informacji o tym będzie zapisane w systemie.

Planowany termin wejścia w życie przepisu karnego to 1 stycznia 2019 roku, a przepisów „administracyjnych” – 1 stycznia 2020 roku.

Z projektem można zapoznać się w tym miejscu. Prosimy o ewentualne uwagi branży na adres: p.tuzinek@zds.org.pl.

 

« powrót