Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Rekomendacje do zmian w ustawach ubezpieczeniowych 13 lipca 2017
4 lipca w Ministerstwie Finansów odbyło się trzecie posiedzenie Podzespołu ds. postulatów branży motoryzacyjnej w zakresie napraw powypadkowych utworzonego w ramach Zespołu Roboczego ds. przeglądu przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych aspektów działalności kancelarii odszkodowawczych.

Rekomendacje (projekt):
Podzespół ds. postulatów branży motoryzacyjnej w zakresie napraw powypadkowych przyjął następujące rekomendacje:
1) Wprowadzenie zasady wypłacania odszkodowania w kwocie netto (bez podatku VAT) w przypadku wypłat na podstawie kosztorysu z możliwością uzyskania zwrotu całości kosztów po dokonaniu naprawy i przedstawieniu faktury.
Zdanie odrębne: Rzecznik Finansowy.
2) Rozszerzenie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w zakresie szkodowości pojazdu (powstałe szkody i metody ich likwidacji).
Zdanie odrębne: brak.
3) Wykorzystanie rzeczoznawcy samochodowego w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W tym zakresie Podzespół rekomenduje przyjęcie propozycji zmian legislacyjnych zawartych w projekcie ustawy przedłożonej przez Rzecznika Finansowego, który stanowi załącznik do Rekomendacji.
Zdanie odrębne: Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.
 

« powrót