Już dziś zapisz się do ZDS! SPRM Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
SPRM Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

RODO już za 5 miesięcy – co potrzeba do wykonywania do klientów telefonów i wysyłania maili w celu marketingowym 25 stycznia 2018
O czym nie każdy wie, prowadzenie marketingu na odległość to nie tylko zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ale tak naprawdę trzy oddzielne zgody wyrażone dealerowi przez klienta lub potencjalnego klienta.

Pierwszą zgodą jaką powinien legitymować się dealer to oczywiście zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana obecnie na podstawie ustawy z 1997 roku o ochronie danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt 1 tej ustawy) a wkrótce na podstawie przepisów RODO (art. 6 ust. 1 lit. a). Jednak sama taka zgoda wystarczająca była może 15 lat temu, ponieważ na jej podstawie dealer może wysyłać klientom… co najwyżej papierowe gazety promocyjne tradycyjną pocztą.

Do prowadzenia współczesnego marketingu, który opiera się na wysyłaniu maili oraz bezpośrednich wiadomości na portalach społecznościowych czy komunikatorach niezbędne jest posiadanie odrębnej zgody na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Brak takiej zgody przy wysyłaniu klientom wiadomości elektronicznych traktowany jest przez tę ustawę jako wykroczenie zagrożone karą grzywny.
Podobne obwarowania dotyczą wykonywania telefonów do klienta w celu marketingowym, na które potrzeba oddzielnego oświadczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800). Za wykonywanie takich telefonów bez zgody klienta Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w drodze decyzji administracyjnej może nałożyć karę w wysokości do 3% przychodu podmiotu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Kary tej nie należy mylić z karami przewidzianymi przez przepisy RODO, ponieważ wynikają one z dwóch odrębnych aktów prawnych. W tym miejscu pojawia się dosyć istotne pytanie, czy wykonywanie do klienta telefonów typu follow up po wizycie w serwisie z ankietą, jest telefonem w celu marketingowym?

Te wszystkie kwestie i wiele innych zostaną szczegółowo omówione na szkoleniach „RODO dla Dealerów”. Uczestnicy otrzymają także wzorcowe formularze zgód, o których mowa powyżej.

Z racji dużego zainteresowania dealerów, Związek Dealerów Samochodów wraz z DCG Dealer Consulting organizuje 3 dodatkowe terminy szkolenia „RODO dla Dealerów” na terenie całej Polski.

Szkolenia odbędą się :
25 stycznia w Katowicach
1 lutego w Poznaniu
13 lutego w Warszawie

Koszt udziału w szkoleniu dla firm członkowskich Związku Dealerów Samochodów to 640 zł netto/os.(690 zł netto dla pozostałych).

Informacje szczegółowe, zgłoszenia:
https://www.miesiecznikdealer.pl/rodo

« powrót