Już dziś zapisz się do ZDS! SPRM Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
SPRM Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

RODO już za 50 dni. ZDS występuje do GIODO w sprawie przetwarzania danych ze zdjęć z fotoradarów 05 kwietnia 2018
Każdy dealer prowadzi działalność w zakresie udostępniana klientom pojazdów których jest właścicielem – czy to demo do jazd testowych, zastępczych w serwisie, wynajmu flotowego, czy leasingu. Z tego tytułu, jako właściciel, stale otrzymuje od odpowiednich organów zdjęcia obrazujące popełnione przez użytkujących te pojazdy naruszenia prawa.

Mogą to być zarówno zdjęcia z fotoradarów, jak i zapisy nagrań z monitoringów miejskich / gminnych. Analiza przepisów rozporządzenia ogólnego 2016/679 (RODO) wykazuje, że po 25 maja może powstać dosyć poważny problem prawny dotyczący przetwarzania zawartych na tych zdjęciach danych osobowych. Problem ten dotyczy nie tylko dealerów, ale też całej branży wynajmu i leasingu pojazdów.

Obecnie obowiązująca (jeszcze) ustawa z 1997 roku o ochronie danych osobowych przewiduje szczególną kategorię tzw. danych wrażliwych czyli „danych dotyczących orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym”. Co do zasady w obecnym stanie nie ma więc problemu ze zdjęciami z fotoradarów, bo w ogóle nie są to dane dotyczące orzeczeń, czy mandatów, bo na etapie przysłania zdjęcia do właściciela w celu identyfikacji nie ma jeszcze z tytułu ujawnionego na zdjęciu wykroczenia ani orzeczenia (czyli wyroku sądu), ani mandatu.
Problem pojawi się po rozpoczęciu stosowania RODO, czyli po 25 maja. RODO przewidywać będzie obok „danych szczególnie chronionych” nową kategorię danych „dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa”. Zdjęcie z fotoradaru czy innego urządzenia rejestrującego obrazujące na przykład wykroczenie drogowe i wizerunek sprawcy, jak najbardziej jest już „daną dotyczącą naruszenia prawa”. Różnica polega na tym, że o ile obecna ustawa odnosi się do orzeczenia lub mandatu i dopiero wtedy dane stają się danymi wrażliwymi, to RODO rozszerza tą kategorię, ponieważ wystarczy ujawnienie samego faktu naruszenia prawa, bez konieczności orzeczenia skazującego.
Zgodnie z art. 10 RODO, przetwarzać takie dane można wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie będzie dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
W polskim stanie prawnym podstawą do udzielania informacji o kierującym lub używającym, jest art. 78 ust. 4 i 5 Prawa o ruchu drogowym, który brzmi:
„4. Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.
5. W przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest:
1) osoba prawna,
2) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,
3) jednostka samorządu terytorialnego,
4) spółka kapitałowa w organizacji,
5) podmiot w stanie likwidacji,
6) przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną,
7) zagraniczna jednostka organizacyjna
- do udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, obowiązana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz, a w przypadku niewyznaczenia takiej osoby - osoby wchodzące w skład tego organu zgodnie z żądaniem organu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposobem reprezentacji podmiotu
.”

Przepis ten w żadnym miejscu nie zawiera wymaganych przez RODO „odpowiednich zabezpieczeń praw i wolności osób, których dane dotyczą”, w związku z tym przyjąć należy, że zdjęcia obrazujące naruszenia prawa przez kierowców nie mogą być dealerom wysyłane, a przez samych dealerów nie mogą być przetwarzane.
Związek wystąpił do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o przeanalizowanie problemu i wskazanie w jaki sposób dealerzy samochodów mają przetwarzać dane osobowe na zdjęciach z fotoradarów i innych urządzeń rejestrujących obraz w sytuacji kiedy otrzymywanie przez nich takich zapisów było do tej pory powszechne. Trudno oczywiście przyjąć, żeby rozpoczęcie stosowania RODO miało zablokować cały „przemysł fotoradarowy”, ponieważ w skali całego kraju są to ogromne pieniądze, a jak wskazano, problem ten dotyczy nie tylko dealerów, ale też całej branży wynajmu i leasingu pojazdów. Niemniej przepisy są w tym zakresie dosyć jednoznaczne.

Z racji dużego zainteresowania dealerów, Związek Dealerów Samochodów wraz z DCG Dealer Consulting organizuje dodatkowe szkolenie „RODO dla dealerów”, które odbędzie się 24 kwietnia w Warszawie.

Koszt udziału w szkoleniu dla firm członkowskich Związku Dealerów Samochodów to 640 zł netto/os. (690 zł netto dla pozostałych).
Informacje szczegółowe, zgłoszenia:
https://www.miesiecznikdealer.pl/rodo/

« powrót