Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej 30 lipca 2019
25 maja 2019 weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego wprowadzająca penalizację cofania liczników. Z tego tytułu Związek Dealerów Samochodów uruchamia akcję uczciwych sprzedawców pojazdów używanych „Sprawdzony – Niekręcony”.

Akcja ma charakter informacyjny, marketingowy i prawny, a jej celem jest dopilnowanie, żeby postanowienia ustawy były stosowane i egzekwowane. Główny etap kampanii, pod hasłem ruszy w pierwszych dniach września 2019. W tę część akcji zaangażują się działy aut używanych dealerów samochodów, firmy sprzedające auta używane, komisy samochodowe oraz importerzy z flotą pojazdów z „drugiej ręki” w całej Polsce. Wszyscy uczestnicy będą deklarować, w załączniku do umowy z klientem, że sprzedawane przez nich używane auta są sprawdzone i mają „gwarancję przebiegu”. Jeśli klient na podstawie zasad z regulaminu akcji udowodni, że samochód miał przed transakcją cofnięty licznik, to sprzedawca auta będzie musiał nie tylko zwrócić mu pieniądze za samochód (co wynika w większości przypadków przepisów prawa), ale także zapłacić karę umowną w wysokości 1000 złotych. Po więcej szczegółów akcji zapraszamy na stronę https://www.niekrecony.pl/

Sama kara za kręcenie liczników w pojazdach to tylko jedna strona medalu. Od 1 stycznia 2020 zacznie obowiązywać przepis (nowy art. 81b PRD), zgodnie z którym właściciel lub posiadacz pojazdu, który dokona wymiany drogomierza w pojeździe będzie obowiązany w terminie 14 dni od dnia wymiany przedstawić pojazd w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary. Przypomnijmy, że zgodnie z nowym art. 81a Prawa o ruchu drogowym wymiana drogomierza będzie dopuszczalna, tylko gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Ponadto, wymiana drogomierza będzie mogła nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.

23 lipca 2019 Ministerstwo Infrastruktury skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych akt wykonawczy do tych przepisów, tj. rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej (numer z wykazu RCL: 291).

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe czynności diagnosty związane z dokonaniem odczytu wskazania drogomierza.

Po pierwsze zobowiązuje pracownika stacji kontroli pojazdów do pobrania z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących pojazd oraz pobrania od jego właściciela pisemnego oświadczenia o wymianie licznika (oświadczenie to ma być na urzędowym formularzu, jednak na razie wzoru tego formularza nie ma). Następnie diagnosta będzie musiał odczytać wskazania wymienionego drogomierza. Czynność ta będzie obejmować identyfikację pojazdu oraz sprawdzenie prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych oraz zgodności z danymi zgromadzonymi w CEP. Następnie diagnosta dokona sprawdzenia licznika – poprzez kontrolę wzrokową oraz „dokonanie odczytu ze wskazaniem jednostki miary i w przypadku istniejącej historii przebiegu pojazdu porównanie badanego odczytu z poprzednimi wskazaniami” oraz z oświadczeniem złożonym przez właściciela). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania drogomierza lub błędów dotyczących wskazania drogomierza wynik odczytu określać się będzie jako nieprawidłowy. Ponowne sprawdzenie drogomierza w zakresie usunięcia nieprawidłowego działania lub błędów dotyczących wskazań będzie się dokonywać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odczytu w stacji, w której te usterki stwierdzono.

Następnie, przepisy obligują diagnostę do przekazania do CEP danych zawierających datę i przyczynę wymiany drogomierza oraz „wskazanie wymienionego drogomierza wraz z jednostką miary”. Na koniec diagnosta ma przekazać oświadczenie do starosty.

Opłata za powyższe czynności będzie wynosić około 50 złotych.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2020, wraz z nowelizowanymi przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym”. Z treścią rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

W razie uwag co do treści rozporządzenia prosimy o kontakt z mecenasem Pawłem Tuzinkiem (p.tuzinek@zds.org.pl).

« powrót