Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Rząd przyjął projekt ustawy o podzielonej płatności (split payment). Jak postąpią importerzy? 27 września 2017
We wtorek 19 września Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej do polskiego systemu prawnego podzieloną płatność faktur VAT tzw. split payment. Jeśli ustawa przejdzie przez Sejm będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2018. Istota zmian prawa polega na tym, że zapłata za nabyty towar lub usługę dzielona będzie na dwie części.

Pierwsza z nich — kwota odpowiadająca wartości sprzedaży netto — wpłacona ma być przez nabywcę na wskazany przez niego rachunek bankowy. Druga część — odpowiadająca kwocie podatku VAT — wpłacana ma być na osobny tzw. rachunek VAT. O wyborze podzielonej płatności za nabyty towar czy usługę decydować będzie nabywca. Wybór konkretnego sposobu płatności odnosić się będzie do pojedynczej faktury, co oznacza, że nawet w stosunku do jednego dostawcy nabywca stosować może zamiennie dwie metody regulowania należności. Z konta VAT podatnik będzie mógł płacić jedynie VAT innym kontrahentom oraz regulować podatki VAT w US.

Ustawa ta spowoduje ogromne zmiany dla wszystkich przedsiębiorców, w tym także dla dealerów. Zgodnie z prognozami większość firm leasingowych i firm kupujących floty będzie korzystać z możliwości podzielonej płatności. Kluczową staje się więc odpowiedź na pytanie czy importerzy nie będą prowadzić nieformalnych nacisków na dealerów aby ci nie korzystali z możliwości podzielonej płatności w regulowaniu faktur wystawianych przez importerów. Gdyby tak się stało, oznaczałoby to dla dealerów gigantyczne problemy z płynnością oraz generowałoby to ogromne koszty dodatkowych kredytów obrotowych.

W najbliższym czasie Związek wystąpi z listem do Importerów, w którym zapyta o planowaną politykę w zakresie stosowania modelu split payment we wzajemnych rozliczeniach handlowych Dealer – Importer.

ZDS zwróci się także z prośbą do dealerskich stowarzyszeń markowych o podjęcie równoległych działań w tym zakresie.

« powrót