Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Sejm przegłosował nowelizację Prawa o ruchu drogowym w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów 27 września 2017
W dniu 15 września 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy dotyczącą Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

Z projektem można zapoznać się w tym miejscu:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1740_u/$file/1740_u.pdf

Po przejściu ustawy przez Senat i podpis prezydenta nowe przepisy zaczną obowiązywać wcześniej niż w założonym terminie 4 czerwca 2018 r., będącym ostatecznym dniem wejścia w życie ustawy wprowadzającej CEPiK 2.0. Oznacza to częściowe przyspieszenie prac nad jego wdrożeniem.

Zgodnie z nowymi przepisami okresowe badanie techniczne na Stacjach Kontroli Pojazdów, przeprowadzane zostanie dopiero po uprzednim uiszczeniu opłaty przez właściciela lub posiadacza pojazdu, a nie jak do tej pory po badaniu. Po przeprowadzeniu badania, diagnosta będzie zobowiązany do wprowadzenia danych do systemu i przesyłania do bazy CEP. Następnie otrzymuje potwierdzenie z CEP, dokonuje wpisu w dokumencie i zwraca go właścicielowi pojazdu. Nowością jest także rejestracja negatywnego wyniku badania technicznego a także przerwane badania okresowe na prośbę właściciela samochodu również zostaną odnotowane w bazie CEP. Zmiany zostały oparte na dokumencie: „Strategia działań w kierunku usprawnienia badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości”, który w formie 22 też został przekazany do opracowania przez Grupę Roboczą działającą przy Transportowym Dozorze Technicznym, w której udział brał także ZDS.

Kolejną ważną zmianą w stosunku do poprzednich przepisów jest doprecyzowanie i zwiększenie zakresu wprowadzanych danych do ewidencji. Do CEP będą trafiać informacje dotyczące ustanowionych zabezpieczeń na pojeździe, w tym informujące o jego zajęciu przez organ egzekucyjny. To kluczowe rozwiązanie z perspektywy sprzedaży pojazdów używanych, ponieważ ich nabywcy będą posiadać wiedzę m.in. w zakresie ograniczonego prawa właściciela do dysponowania pojazdem. Jest to również postulat zgłaszany przez ZDS między innymi do Krajowej Rady Komorniczej.

Nowe przepisy definiują także pojęcie szkody istotnej, która rozumiana jest jako szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu, mająca wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikująca pojazd do dodatkowego badania technicznego. Szkoda istotna, stwierdzana będzie przez zakłady ubezpieczeń lub przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), które będą zobowiązane do przekazywania do CEP informacji o tych szkodach.

Zmiany w zakresie SKP i zajęć organów egzekucyjnych miałyby wejść w życie już w październiku 2017 roku.
 

« powrót