Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Senat przegłosował zmiany w rejestracjach pojazdów. ZDS interweniuje u Rzecznika MSP 23 lipca 2019
W parlamencie procedowana jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która będzie nowelizować także Prawo o ruchu drogowym.

Po wprowadzonych w Sejmie zmianach projekt zawierał bardzo niekorzystne zapisy ponieważ ustawodawca przewidział w nim karę pieniężną za brak realizacji obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium kraju z innego państwa członkowskiego UE. Obowiązek taki istnieje w art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym od kilku już lat. Teraz, w formie art. 140mb Prawa o ruchu drogowym niezastosowanie się do obowiązku miałoby być objęte sankcją w formie kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 złotych, licząc od jednego samochodu.

12 lipca 2019 wskutek działań m. in. ZDS Senat przegłosował poprawkę na podstawie której z obowiązku rejestracji w ciągu 30 dni wyłączone będą “pojazdy nowe”. Art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym będzie brzmieć następująco:
„7. Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”

Teraz ustawa trafia z powrotem do Sejmu, który może odrzucić poprawki Senatu. Przepis miałby wejść od 1 stycznia 2020 roku.

Niestety przepis nakazujący rejestrację obejmie wszystkie inne pojazdy poza nowymi, a więc także używane. Dealerzy sprowadzający auta używane z zagranicy są więc o tyle pokrzywdzeni, że przywożąc auto będą je musieli w ciągu 30 dni zarejestrować. Brak zarejestrowania takiego auta w ciągu 30 dni będzie powodował odpowiedzialność z tytułu wspomnianej wyżej kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 złotych.

W związku z tym w tym tygodniu ZDS zwrócił się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza o wystąpienie w celu wprowadzenia zmian w Prawie o ruchu drogowym. Obecnie procedowany jest obecnie duży projekt zmian, który ma zostać uchwalony jeszcze przed wyborami (nr z wykazu RCL UD515), zawierający m. in. możliwość rejestrowania pojazdów przez dealera, więc w nim można by zamieścić zmiany. Sprawa jest poważna, ponieważ jeżeli wprowadzi się dodatkowy obowiązek „pustej” rejestracji auta na przywożącego, to przy 1 milionie aut używanych sprowadzanych rocznie do Polski możliwe są dwie rzeczy – paraliż wydziałów komunikacji po 1 stycznia albo przejście setek przedsiębiorców do szarej strefy, co będzie tylko jeszcze gorsze dla dealerów autoryzowanych. Zmiany zaproponowane przez ZDS zmierzają do tego, żeby co do pojazdów używanych istniał tylko obowiązek zgłaszania ich nabycia w trybie art. 78 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym przez przywożącego.
 

« powrót