Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Senatorowie poprawią projekt zmian w rejestracjach pojazdów – pojazdy nowe bez obowiązku rejestracji w ciągu 30 dni od sprowadzenia 16 lipca 2019
W parlamencie procedowana jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która będzie nowelizować także Prawo o ruchu drogowym.

Po wprowadzonych 3 lipca w Sejmie zmianach projekt zawierał bardzo niekorzystne dla dealerów zapisy ponieważ ustawodawca przewidział w nim karę pieniężną za brak realizacji obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium kraju z innego państwa członkowskiego UE. Obowiązek taki istnieje w art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym od kilku już lat. Teraz, w formie art. 140mb Prawa o ruchu drogowym niezastosowanie się do obowiązku miałoby być objęte sankcją w formie kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 złotych, licząc od jednego samochodu.

Związek Dealerów Samochodów na licznych posiedzeniach komisji w parlamencie alarmował więc, że skutkiem osankcjonowania art. 71 ust. 7 PRD będzie dodatkowe obciążenie administracyjne, konieczność ubezpieczania auta oraz zablokuje możliwość sprzedaży pojazdu do czasu stałej rejestracji, co spowodowałoby w konsekwencji znaczące zwiększenie kosztów prowadzenia działalności przez importerów, dealerów i komisy.

9 lipca 2019 w Senacie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na którym nastąpiło rozpatrzenie interesującej nas ustawy. Na posiedzeniu okazało się że postulaty branży zostały wysłuchane. Choć nie do końca.

Na posiedzeniu tym udało się wywalczyć poprawkę na podstawie której z obowiązku rejestracji w ciągu 30 dni wyłączone będą “pojazdy nowe”. Art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym miałby brzmieć następująco:
„7. Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”

Dealerzy i importerzy zyskują więc to, że samochody nowe, będące towarem handlowym przeznaczonym na sprzedaż nie będą musiały być zarejestrowane w terminie 30 dni od przekroczenia granicy, a klienci zyskują to, że ciągle będą mogli kupić auto którego formalnie będą pierwszym właścicielem.

Niestety przepis nakazujący rejestrację obejmie wszystkie inne pojazdy poza nowymi, a więc także używane. Dealerzy sprowadzający auta używane z zagranicy są więc o tyle pokrzywdzeni, że przywożąc auto będą je musieli w ciągu 30 dni zarejestrować. Brak zarejestrowania takiego auta w ciągu 30 dni będzie powodował odpowiedzialność dealera z tytułu wspomnianej wyżej kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 złotych. Nie ma jednak tego złego co by na dobre nie wyszło, ponieważ osankcjonowanie obowiązku na pewno uderzy w nieuczciwych sprzedawców aut używanych, którzy przywożąc je nie składają deklaracji akcyzowej i nie płacą podatku. Teraz na pewno będzie to pod większą kontrolą organów.

Nowa ustawa będzie też precyzować obowiązek zgłaszania zbycia/nabycia auta już zarejestrowanego, przewidziany w art. 78 Prawa o ruchu drogowym. Brak takiego zgłoszenia będzie obciążony karą pieniężną również w wysokości od 200 do 1000 złotych.
 

« powrót