Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Sprawa Toyoty – odpowiedź UOKiK-u 06 czerwca 2012
W zeszłym roku Związek Dealerów Samochodów zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zawiadomieniem o możliwości stosowania praktyki naruszającej konkurencję polegającej na wprowadzeniu do obrotu prawnego z inicjatywy Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.
porozumień ograniczających konkurencję w postaci umów dealerskich sieci Toyota i zwrócił się o wszczęcie w tym zakresie postępowania antymonopolowego przeciwko Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.
 
Zarzuty dealerów dotyczyły zapisów nowej umowy ograniczających wielomarkowość. Po pierwsze został zakwestionowany fakt, czy zapisy te są w ogóle w umowie dopuszczalne, ponieważ żaden z dealerów Toyota nie znajduje się w sieci krócej niż 5 lat, a tylko na pierwszą „pięciolatkę” w sieci, zgodnie z nowym GVO, dopuszczone jest wprowadzenie zakazu. Po drugie, okres obowiązywania całej umowy został ograniczony do 5 lat, a po upływie tego terminu miałaby być zawarta kolejna 5-letnia umowa, która znowu zawierałaby zapisy ograniczające działalność konkurencyjną dealera.
 
Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przesłał do ZDS pismo, w którym wyjaśnił, że w jego ocenie nie jest zasadne w tym momencie wszczynanie postępowania antymonopolowego przeciwko Toyota.
 

Związek Dealerów Samochodów nie zgadza się z przedstawionym przez Prezesa UOKiK wyjaśnieniem i podejmie dalsze kroki prawne w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia w przedmiocie zgodności z prawem kwestionowanych zapisów, w tym wystąpi z zapytaniem do Komisji Europejskiej.

« powrót