Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Sprawa Toyoty – Związek Dealerów Samochodów wystąpił na drogę umożliwiającą rozstrzygnięcie sprawy przez sąd administracyjny 13 czerwca 2012
Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że w jego ocenie nie jest zasadne wszczynanie postępowania antymonopolowego przeciwko Toyota MP w sprawie dotyczącej zakazu konkurencji w nowych umowach dealerskich.
Związek Dealerów Samochodów nie zgadza się z przedstawionym przez Prezesa UOKiK wyjaśnieniem, a tym samym celem zabezpieczenia wszystkich możliwych dróg prawnych do korzystnego dla dealerów rozstrzygnięcia sprawy, w dniu wczorajszym w trybie przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zostało do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożone wezwanie do usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Po otrzymaniu odpowiedzi z UOKiK na to wezwanie możliwe będzie złożenie w terminie 30 dni (lub 60 dni od dnia złożenia wezwania w przypadku braku odpowiedzi) skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na działanie organu.
« powrót