Już dziś zapisz się do ZDS! SPRM Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
SPRM Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego 05 kwietnia 2018
Związek Dealerów Samochodów serdecznie zaprasza na zebranie założycielskie Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Konferencja odbędzie się 11 kwietnia 2018 roku o godz. 12 w Airport Hotel Okęcie**** (ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa).

Cel powstania Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie będzie platformą skupiającą prawników i kancelarie świadczące obsługę prawną firm z sektora motoryzacyjnego lub chcących wejść na ten rynek albo poszerzyć na nim swoją obecność. Celem stowarzyszenia będzie podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji jego członków, tak ażeby mogli oni świadczyć obsługę prawną z jeszcze większym profesjonalizmem. Stowarzyszenie będzie pełnić rolę reprezentanta zrzeszonego w nim środowiska i gwaranta wobec przedsiębiorców z branży jakości obsługi prawnej świadczonej przez jego członków.

Przez kogo jest tworzone stowarzyszenie

Stowarzyszenie skupiać będzie radców prawnych, adwokatów i aplikantów, a tym samym także reprezentowane przez nich kancelarie, które obsługują firmy sektora motoryzacyjnego. Zaproszenie dotyczy w szczególności prawników z firm zajmujących się dystrybucją pojazdów (zarówno autoryzowanych dealerów jak i firmy niezależne), producentów i importerów, serwisów, firm z branży dystrybucji części i recyklingu, jak również prawników obsługujących organizacje takie firmy zrzeszające. Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210) w stowarzyszeniu jako członków zwykłych możliwe jest jedynie członkostwo osób fizycznych. Członkami Stowarzyszenia będą mogły być także osoby bez wykształcenia prawniczego, posiadające wiedzę ekspercką i doświadczenie na rynku, z którym będą mogły podzielić się z innymi członkami.

Co daje członkostwo w Stowarzyszeniu

Członek Stowarzyszenia otrzyma dostęp do szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji dotyczących kwestii praktycznych i teoretycznych prawa motoryzacyjnego organizowanych przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie będzie również przesyłać do członków, raz na dwa tygodnie, biuletyn prawny rynku motoryzacyjnego, Zadaniem Stowarzyszenia będzie ponadto prowadzenie platformy, za pośrednictwem której możliwa będzie wymiana informacji, doświadczeń i materiałów udostępnianych przez członków (z odpowiednią klauzulą poufności). Na stronie internetowej Stowarzyszenia udostępniony zostanie katalog (lista rekomendacyjna) prawników i kancelarii świadczących obsługę prawną rynku motoryzacyjnego, wraz z określeniem zakresu ich działalności i specjalizacji.

Koszt udziału w Stowarzyszeniu

Składka członkowska przewidywana jest w wysokości 1.500 złotych rocznie. Stowarzyszenie, przynajmniej na początku, nie będzie prowadzić działalności gospodarczej, w związku z czym składka będzie płatna na podstawie noty księgowej. Możliwa będzie płatność składki przez firmę z branży motoryzacyjnej lub kancelarię, która deleguje daną osobę do Stowarzyszenia.

Poniżej przedstawiamy agendę zebrania założycielskiego:

1. Otwarcie zebrania (godz. 12)
2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania
3. Prezentacja idei i zasad działania Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego
4. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego
5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia
6. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
7. Podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich
8. Wolne wnioski formalne
9. Prezentacja „System prawny rynku dystrybucji pojazdów – zasady działania wyłączeń blokowych GVO/BER” - Marek Konieczny, Prezes Związku Dealerów Samochodów
10. Zakończenie zebrania (godz. 15)


Zapraszamy do udziału w Stowarzyszeniu!

Dodatkowych informacji udziela radca prawny Związku Dealerów Samochodów :

Paweł Tuzinek – tel. 694246921, p.tuzinek@zds.org.pl

« powrót