Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Urząd Dozoru Technicznego potwierdza – brak sankcji za niepodanie danych o kosztach ładowania i ilości dostępnych punktów 12 lutego 2019
Jak informowaliśmy, od 1 stycznia 2019 roku działa Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Ewidencja jest rejestrem publicznym prowadzonym dla zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych gazem ziemnym informacji ułatwiających korzystanie z tych pojazdów (art. 42 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

System Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA) został uruchomiony pod adresem https://eipa.udt.gov.pl.

W ewidencji znajdują się informacje o: współrzędnych stacji gazu ziemnego, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych; współrzędnych ogólnodostępnych stacji ładowania, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych; aktualnych cenach paliw alternatywnych w miejscach wskazanych powyżej; dostępności punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania.

Jak widać, problematyczne mogą być dwa ostatnie punkty, ponieważ wymagają one sprzęgu z systemem informatycznym który obsługuje ewidencje. W związku z powyższym ZDS wystąpił do Urzędu Dozoru Technicznego, który prowadzi ewidencje, czy przewidziane są jakiekolwiek sankcje za brak podawania takich informacji. W odpowiedzi na zapytanie ZDS, urząd potwierdził (pismo w załączeniu), że sankcji za brak takich informacji nie ma.

W związku z tym karze pieniężnej podlegać może tylko sytuacja w której przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku, zgłoszenia do rejestru danych dotyczących firmy operatora, rodzaju infrastruktury, współrzędnych stacji od 500 zł do 10 000 zł. Wysokość kary pieniężnej może wynosić do 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
 

« powrót