Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

VAT marża – niekorzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE 25 lipca 2012
W dniu 19 lipca br. został ogłoszony bardzo ważny dla wszystkich dealerów w Polsce wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie VAT-marży przy obrocie samochodami używanymi. Niestety Trybunał nie przychylił się do wniosku dealera i uznał, że podstawa prawna na podstawie której fiskus neguje możliwość zastosowania procedury VAT marży nie jest sprzeczna z unijną dyrektywą w sprawie VAT.
Trybunał stwierdził, że przepisy dyrektywy należy interpretować w ten sposób, „że podatnik‑pośrednik nie ma prawa do stosowania procedury opodatkowania marży przy dostawie pojazdów uznawanych za towary używane w rozumieniu art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy, nabytych uprzednio ze zwolnieniem z podatku VAT od innego podatnika, który skorzystał z prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od ceny tych pojazdów na wcześniejszym etapie obrotu.” Innymi słowy Trybunał orzekł, VAT marża może być zastosowana tylko w przypadku kiedy na wcześniejszym etapie nie było żadnego odliczenia w podatku.
 
Link do wyroku Trybunału:
 
Jednakże, mimo iż, Trybunał orzekł o ww. braku niezgodności z przepisami dyrektywy to także (co jest najważniejsze, a na co nie została zwrócona uwaga w komentarzach medialnych) wyraźnie stwierdził, że zasadą zastosowania procedury VAT marża jest uniknięcie podwójnego opodatkowania i „zadaniem polskiego ustawodawcy jest zapewnić, by sytuacja taka nie miała miejsca” (cyt. z wyroku). W wyroku oraz opinii rzecznika generalnego - 24 maja 2012 r. pada stwierdzenie, że na Rzeczypospolitej Polskiej ciąży obowiązek uniknięcie sytuacji, w której podatnik‑pośrednik, taki jak dealer, podlega częściowo podwójnemu opodatkowaniu, ponieważ przy nabyciu przez innego podatnika towaru następnie dostarczonego mu jako używany nie miało miejsce wyłączenie prawa do odliczenia w rozumieniu tego przepisu.
 

Stąd też w najbliższym czasie Związek przygotuje i wystąpi do Ministerstwa Finansów z pismem wnoszącym o wprowadzenie zmian w przepisach tak aby w handlu samochodami używanymi była zawsze poszanowana zasada neutralności podatkowej – uniknięcie podwójnego opodatkowania.

« powrót