Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

W Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji dotyczącej profesjonalnej rejestracji pojazdów 13 lipca 2017
Posiedzenie w środę 5 lipca miało charakter wstępnej i ogólnej prezentacji stanowisk. Swoje stanowiska zaprezentowali przedstawiciele branży motoryzacyjnej (ZDS, PZPM, PZPO, Stowarzyszenie Komisów), którzy oczywiście poparli projekt.

Obecny na posiedzeniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit i inni przedstawiciele ministerstwa odpowiadali na pytania posłów. Szczególnie wiele czasu poświęcono na odpowiedzi na pytania posła Nowoczesnej Mirosława Suchonia, który kwestionował prawidłowość przeprowadzonych konsultacji projektu, przed jego wniesieniem do Sejmu, co miało zmierzać – jak się wydaje – do wrócenia projektu do punktu wyjścia. Było to tym bardziej niezrozumiałe, że przedstawiciele niemalże wszystkich organizacji zainteresowanych instytucją profesjonalnej rejestracji byli obecni na sali posiedzenia komisji i mogli wyrazić swoje uwagi.
Na posiedzeniu obecni byli też przedstawiciele PIU, którzy poparli projekt i nie wyrazili większych zastrzeżeń. Przedstawiciele strony samorządowej tj. Związek Powiatów Polskich i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji, którzy stanowią stronę najbardziej przeciwną wprowadzeniu nowych regulacji, skoncentrowali się głównie na problemie, że nowa instytucja uszczupli finanse starostów. Spotkało się to z odpowiedzią ZDS, ponieważ według naszych wyliczeń jeżeli chodzi o koszty administracyjne to profesjonalna rejestracja będzie tak samo (lub nawet bardziej) kosztowna, a korzyść dla dealerów będzie polegać na zmniejszeniu kosztów ubezpieczenia i zmniejszeniu ubytku wartości sprzedawanego pojazdu w związku z jego „klasyczną” rejestracją, której nie będzie.
Następne posiedzenie zostało wyznaczone na 18 lipca. Według zapowiedzi przewodniczącego komisji posła Rafała Webera posiedzenie to będzie już dotyczyć rozpatrywania szczegółów projektu i analizy poszczególnych zaproponowanych przepisów.
 

« powrót