Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Walne Zgromadzenie ZDS 24 maja 2012
W dniu 22 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Związku. Tegoroczne Walne odbywające się w trakcie Ogólnopolskiego Kongresu Dealerów Samochodów przyjęło m.in. sprawozdanie Rady Dealerów za rok 2011, w tym jego część finansową i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Radzie Dealerów absolutorium za rok ubiegły.

Walne Zgromadzenie przyjęło także kierunki i plan działań Związku na rok 2012 oraz zmieniło statut Związku, tak aby umożliwić mu zabieranie głosu i nie budzące wątpliwości występowanie do UOKiK-u  w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.

« powrót