Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Walne Zgromadzenie Związku 23 maja w Warszawie 03 maja 2018
Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Związku Dealerów Samochodów,, odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 11.00 w Warszawie – Hotel Airport Okęcie **** (ul. KOR 24, 02-146 Warszawa). Uchwała w przedmiotowej sprawie, zgodnie z § 14 Statutu ZDS, została podjęta podczas posiedzenia Rady Dealerów w dniu 21 marca 2018 r.

Porządek obrad:

CZĘŚĆ OTWARTA (dla wszystkich zainteresowanych)

Godzina 11.00

Seminarium „Zwalczanie zjawisk korupcyjnych i oszustw wewnętrznych w stacjach dealerskich (z uwzględnieniem współpracy przy zlecaniu i realizacji zabudów samochodów).

Zagrożenie oszustwami wewnętrznymi i zjawiskami korupcyjnymi w firmach dealerskich – opis zjawiska
Jak dzięki specjalnym programom informatycznym (nakładkom na DMS) wykrywać punkty krytyczne i potencjalne zagrożenia oszustwami i korupcją w firmach dealerskich?
Projekt ustawy o jawności życia publicznego – co może zmienić dla polskich przedsiębiorców?
Korupcja menedżerska i oszustwa wewnętrzne w firmach – zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej
Wzorcowy system współpracy dealerzy – firmy zabudowujące. Kodeks Dobrych Praktyk i rekomendacje dla dealerów.

CZĘŚĆ ZAMKNIĘTA (dla członków ZDS)

Godzina 12.30 – pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków

Godzina 13.00 – w sytuacji braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków (zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu)

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Dealerów za rok 2017

7. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i wniosku o udzielenie Radzie Dealerów absolutorium

8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Radzie Dealerów absolutorium

9. Uchwalenie programów działania i głównych kierunków działalności merytorycznej oraz finansowej Związku na rok 2018

10. Sprawy różne

11. Zamknięcie obrad

Oficjalne zaproszenie na WZ członkowie ZDS otrzymają w pierwszych dniach maja.
 

« powrót