Już dziś zapisz się do ZDS! SPRM Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
SPRM Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Wraca pomysł na „strefy czystego transportu” 05 kwietnia 2018
21 marca rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Przyjęty projekt wprowadza także kilka zmian do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jedną z najważniejszych jest to, że daje gminom prawo do pobierania opłat za wjazd do tzw. stref czystego transportu.

Bez ponoszenia żadnych kosztów do strefy będą mogły wjechać auta elektryczne, napędzane za pomocą ogniw paliwowych (wodorowe) oraz korzystające z CNG. Z opłat będą też zwolnione pojazdy wojskowe, policyjne, ABW czy urzędników państwowych. Rada gminy w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, będzie mogła dopuścić poruszanie się po tej strefie, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia przyjęcia uchwały, innych pojazdów niż uprawnione do bezpłatnego wjazdu do strefy pod warunkiem uiszczenia opłaty.

Opłata ma stanowić dochód gminy wykorzystywany wyłącznie na potrzeby oznakowania strefy czystego transportu, zakupu autobusów zeroemisyjnych oraz pokrycia kosztów wykonania analiz kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem pojazdów ekologicznych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu nie będzie mogła być wyższa niż 2,50 zł za godzinę i 25 zł za dobę.
 

« powrót