Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

ZDS powiadomi UOKiK w sprawie standardów umowy serwisowej Peugeot dotyczących przedsiębiorców jednoosobowych 21 sierpnia 2012
Od marca toczy się wymiana korespondencji pomiędzy ZDS a Peugeot Polska w sprawie znajdującego się w standardach autoryzowanej stacji obsługi sieci Peugeot zapisu dyskryminującego przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 
Od marca toczy się wymiana korespondencji pomiędzy ZDS a Peugeot Polska w sprawie znajdującego się w standardach autoryzowanej stacji obsługi sieci Peugeot zapisu dyskryminującego przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zapis ten stanowi, że „prowadzący ASO powinien być spółką handlową z odpowiedzialnością wspólników do wysokości ich wkładów (spółki prawa polskiego: spółka jawna, wszystkie typy spółek komandytowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)”. Odnośnie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, to mogą oni zostać dopuszczeni do sieci ASO, tylko jeżeli przedstawią umowę o gwarancję bankową.

Z racji, że Peugeot Polska w ostatnim swoim piśmie oświadczył że przedmiotowy zapis jest zgodny z prawem, a w ocenie ZDS narusza on GVO i nie ma prawa występować w systemie dystrybucji selektywnej jakościowej, Związek zwróci się o rozstrzygnięcie sporu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako organu ustawowo powołanego do sankcjonowania praktyk ograniczających dostęp do rynku.

« powrót