Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

ZDS proponuje podpisanie kodeksu dobrych praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych na linii dealerzy-importerzy. 22 listopada 2012
19 listopada pomiędzy Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych doszło do podpisania „Kodeksu Dobrych Praktyk w Zakresie Ochrony Danych Osobowych Klientów i Potencjalnych Klientów”.

Dokument ten ma stanowić kompleksowe narzędzie pomagające poprawiać świadomość prawną firm działających w branży motoryzacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych ich klientów.

W ocenie Związku Dealerów Samochodów zaprezentowany dokument nie do końca spełnia wymagania niezbędne do bycia narzędziem przydatnym dla dealerów samochodów. W pierwszej kolejności dlatego, że zbliżony jest on objętościowo do samej ustawy o ochronie danych osobowych, w wielu miejscach zawierając powtórzenie jej przepisów. W drugiej kolejności dlatego, że nie rozwiązuje on wielu praktycznych kwestii występujących jedynie na płaszczyźnie dealer importer (kwestia „własności” danych klientów, prawidłowe formułowanie formularzy „zgód” klientów w umowach dealerskich, czy kwestia wykorzystywania danych przez dealera po utracie autoryzacji).

Dlatego też ZDS zaproponował PZPM opracowanie całkiem nowego dokumentu stanowiącego kodeks dobrych praktyk zawarty bezpośrednio pomiędzy importerami samochodów a dealerami.

« powrót