Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

ZDS w dalszym ciągu wyjaśnia z Peugeot Polska zapisy standardów ASO 30 maja 2012
W marcu, ZDS skierował do Peugeot Polska zapytani w sprawie znajdującego się w standardach autoryzowanej stacji obsługi sieci Peugeot zapisu dyskryminującego przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Zapis ten stanowi, że „prowadzący ASO powinien być spółką handlową z odpowiedzialnością wspólników do wysokości ich wkładów (spółki prawa polskiego: spółka jawna, wszystkie typy spółek komandytowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)”.
W swojej odpowiedzi Peugeot Polska wyjaśnił, że istotnie zapis taki istnieje, ale przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą również może być dopuszczony do sieci jako prowadzący ASO, o ile przedstawi umowę o gwarancję bankową.

Takie wyjaśnienie jest niewystarczające dla ZDS, a taki zapis w dalszym ciągu należy uznać za niezgodny z prawem wspólnotowym jak i prawem polskim. Kryterium posiadania umowy o gwarancję bankową nie ma nic wspólnego z naturą wykonywanej działalności jaką jest prowadzenie autoryzowanego serwisu i nie wpływa na jakość wykonywania tej działalności (co jest istotne z punktu widzenie Peugeot). Zapis ten, jako niezgodny z GVO, nie ma zatem prawa występować w systemie dystrybucji selektywnej jakościowej (który ma zastosowanie do prowadzenia autoryzowanych stacji obsługi). W związku z tym ZDS zwrócił się do Peugeot Polska o ostateczne wyjaśnienie kwestii przedmiotowego zapisu, pod rygorem wszczęcia odpowiednich postępowań prawnych.

« powrót