Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

ZDS złożył uwagi do projektu dużej nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym 11 czerwca 2019
14 maja został przez Rządowe Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który został zamieszczony w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD515.

Projekt stanowi bardzo obszerną nowelizację ustawy. Zawiera on m. in. spełnienie kolejnego wieloletniego postulatu branży autoryzowanych dystrybutorów pojazdów, czyli możliwość rejestracji aut nowych u dealera. Opublikowano właśnie projekt szerokiej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która poza wprowadzeniem tej nowej instytucji zwiera szereg korzystnych dla obywateli rozwiązań dotyczących rejestrowania pojazdów.

Związku Dealerów Samochodów złożył następujące uwagi do projektu:

• Uzupełnienie definicji „Salonu sprzedaży pojazdów samochodowych”
W ocenie ZDS definicja "salonu sprzedaży pojazdów samochodowych" powinna uzyskać następujące brzmienie.
„Salon sprzedaży pojazdów samochodowych – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca sprzedaż pojazdów samochodowych w lokalu, autoryzowany na podstawie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez producenta pojazdów samochodowych lub jego upoważnionego przedstawiciela."
Zmiana wynika z potrzeby uszczelnienia definicji. Przepis nie zawiera żadnego uregulowania pozwalającego organowi weryfikować czy podmiot autoryzujący „salon sprzedaży” w ogóle jest producentem pojazdów. Wprowadzenie obowiązku autoryzowania poprzez umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności dla spełnienia przedmiotowej definicji ustawowej spowoduje uszczelnienie systemu choćby w minimalnym stopniu. Nadmienić należy, że w praktyce organy i tak będą wymagały od przedsiębiorców przedstawienia odpowiedniej umowy, a w przypadku gdyby robiły to bez uzupełnienia definicji o przedmiotowy zapis, robiłyby to bez podstawy prawnej.

• W zakresie likwidacji kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych
Stanowisko branży autoryzowanych sprzedawców samochodów jest takie, że karty pojazdu muszą zostać utrzymane – przede wszystkim ze względów organizacyjnych, wykorzystywania kart pojazdu jako zabezpieczenia przewłaszczenia pojazdu. W sytuacji likwidacji kart pojazdu dojdzie do konieczności innego zabezpieczania umów kredytowych oraz leasingowych, co powodować będzie dodatkowe komplikacje dla banków i pożyczkobiorców. Środki zabezpieczenia umów pożyczek i leasingów będą przy tym bardziej pracochłonne i kosztowne, niźli ma to miejsce obecnie przy wykorzystaniu kart pojazdu. Problem ten będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców i osób fizycznych nabywających auto z finansowaniem w formie kredytu i biorących auto w leasing.
Nalepki kontrolne, skorelowane z numerem dowodu rejestracyjnego stały się ważnym elementem zmniejszającym ryzyko kradzieży pojazdów i pozwalającym na identyfikację pojazdu. Nie ma żadnych przesłanek, żeby ten element zabezpieczający likwidować.

• Proponowany art. 73 ust. 1f Prawa o ruchu drogowym
Związek wskazał, że bezcelowe jest wprowadzanie obowiązku składania wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni - dla nowego pojazdu nabytego w kraju (ust. 1f pkt 1) oraz w zakresie pojazdu nowego sprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa członkowskiego (ust. 1f pkt 4). Należy wskazać, że z obecnej systematyki ustawy – Prawo o ruchu drogowym wynika, że rejestracja pojazdu jest jedną z przesłanek dopuszczenia pojazdu do ruchu. Tym samym rejestracja pojazdu jest zupełnie zbędna w sytuacji gdy zamiarem właściciela nie jest używanie pojazdu w ruchu drogowym. Z taką sytuacją mamy do czynienia, kiedy pojazd jest towarem handlowym i oczekuje na swojego nabywcę końcowego, który dopiero będzie używał go w ruchu drogowym. Zupełnie zbędne jest wtedy rejestrowanie pojazdu, a nawet jest ono szkodliwe z punktu widzenia biznesowego, ponieważ prowadzi do obniżenia wartości auta, które technicznie jest autem ciągle nowym, ale sam fakt zarejestrowania go powoduje obniżenie jego wartości, a tym samym uszczerbek dla jego właściciela oferującego taki pojazd do sprzedaży. Tym samym postuluje się wykreślenie tej normy w opisywanym zakresie.
 

« powrót