Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Dealer - Instytucje Finansowe

21 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste podpisanie dokumentu pt. „Rekomendacje zasad dobrej współpracy. Dealerzy samochodów – instytucje finansowe”. BNP Paribas, Europejski Fundusz Leasingowy, Getin Noble Bank orazRaiffeisen Leasing jako pierwsze instytucje zobowiązały się do stosowania wynikających z Rekomendacji dobrych zasad. Dokument, zawiera zbiór uzgodnień i dobrych praktyk pomiędzy dealerami a instytucjami finansowymi w tym m.in. zobowiązanie instytucji do niestosowania jakichkolwiek  form  bezpośredniego lub pośredniego wynagradzania pracowników dealera samochodów bez jego wiedzy i zgody, czy też do ochrony danych finansowych, osobowych i handlowych na temat dealerów samochodów i ich pracowników, pozyskanych w wyniku współpracy z dealerem samochodów.

Poniżej Państwo znajdą:

1.    Film prezentujący założenia Rekomendacji.

2.    Prezentacje szczegółowych zapisów Rekomendacji

3.    Listę uczestników RZDW

4.    Bardzo ważne jest by postanowienia ustalone w dokumencie przyczyniły się do rozwoju rzetelnej, obustronnie równej i korzystnej współpracy pomiędzy dealerami samochodów a instytucjami finansowymi. Dlatego też prosimy  wszystkich zainteresowanych dealerów o wypełnienie i podpisanie formularza deklaracji przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy oraz przesłanie jej na adres: biuro@zds.org.pl