Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Dlaczego warto zostać członkiem ZDS?

Związek Dealerów Samochodów w ciągu 7 lat działalności stał się ważnym głosem branży dealerskiej, respektowanym przez rządzących, posłów, importerów samochodów i firmy z otoczenia rynku dealerskiego.

 • Tworzymy projekty zapisów prawnych i opiniujemy wszystkie pomysły decydentów

  Nasz największy sukces to batalia o VAT od samochodów firmowych. Dzięki silnej działalności lobbingowej – oprócz trzymiesięcznego tzw. „okresu kratkowego” – wywalczone zostały bardzo korzystne dla dealerów rozwiązania: możliwość 100-procentowego odpisu podatku, brak górnego limitu odliczeń, prowadzenie elektronicznej ewidencji przebiegu przejazdów czy uproszczony system ewidencji dla pojazdów demonstracyjnych

 • Dbamy o należyte przygotowanie dealerów do wypełniania wszelkich obowiązków prawnych

  Na przykład do nadchodzących zmian wynikających z wchodzącej w życie ustawy o prawach konsumenta. „Nowe prawo konsumenckie” zmieniło w sposób zasadniczy przepisy dotyczące rękojmi za wady sprzedawanych towarów, jak również zawierało nowe uregulowania w dziedzinie handlu internetowego oraz nowe obowiązki informacyjne wobec klientów. W związku z powyższym, czyli koniecznością zmodyfikowania lub wprowadzenia „od zera” przez wszystkich dealerów dokumentacji dotyczącej sprzedaży, Związek przygotował wzory dokumentów: „Zamówienie/umowa sprzedaży pojazdu nowego”, „Umowa sprzedaży pojazdu używanego”, „Informacja konsumencka przy sprzedaży pojazdu nowego”, „Informacja konsumencka przy zamówieniu usługi serwisowej”, „Informacja konsumencka przy sprzedaży na odległość lub poza lokalem”, „Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy”, „Kodeks dobrych praktyk” oraz dokument pt. „Formularz reklamacyjny”. Jednocześnie Związek przeanalizował i zgłosił swoje uwagi do analogicznych dokumentów przygotowanych dla dealerów przez importerów.

 • Zapewniamy swoim Członkom dostęp do Pogotowia Prawnego ZDS

  Pogotowie Prawne ZDS to natychmiastowa konsultacja (telefoniczna, mailowa) z radcą prawnym ZDS w sprawach wynikających z prowadzonej przez dealera działalności. Potrzebujący porady może m. in. poprosić o opinię prawną do dokumentu przedstawionego przez importera, firmę ubezpieczeniową czy bank, może skonsultować kwestię wypowiedzenia umowy o pracę danemu pracownikowi czy zapytać o sposób rozstrzygnięcia danej deklaracji przez klienta.

 • Umożliwiamy nieodpłatne zawarcie umowy recyklingowej

  Od 1 stycznia 2016 roku, każdy podmiot przywożący samochody z zagranicy (niezależnie czy nowe czy używane) ma obowiązek zawrzeć ze stacjami demontażu lub punktami zbierania, umowę o zapewnienie sieci zbierania pojazdów (umowa ta zastąpiła obowiązek uiszczania opłaty recyklingowej w kwocie 500 złotych od każdego auta). Brak posiadania takiej umowy po upływie 21 dni od przywiezienia pierwszego pojazdu skutkuje koniecznością zapłaty kary w wysokości 12.000 złotych plus 36 złotych od każdego przywiezionego pojazdu

 • Umożliwiamy dostęp do Stefy Edukacyjnej ZDS

  W Strefie Edukacyjnej ZDS znajdują się wzory dokumentacji niezbędnej dla spełnienia wymogów z ustawy o ochronie danych osobowych: ewidencja czy dokumentacja zapewniająca lojalność pracownika dealera (umowy o zakazie konkurencji, klauzule ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i danych osobowych po ustaniu zatrudnienia itd.). Istnieje także możliwość dostosowania dokumentów pod indywidualne potrzeby dealera.

 • Umożliwiamy zgłoszenie spraw do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub innych organów

  Umożliwiamy zgłoszenie danej indywidualnej lub istotnej dla całej sieci sprawy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub innych organów np. przeciwko importerowi albo zakładowi ubezpieczeń w przypadku gdy z jakichś względów, dealer nie chce osobiście tego robić. Jednym ze statutowych celów działań ZDS jest reprezentowanie dealerów i samodzielne występowanie przed organami w sprawach dotyczących branży dealerskiej.

 • Zapewniamy koordynację działów prawnych dealerów w sprawach istotnych dla całej branży oraz wymianę dokumentów i materiałów (oczywiście za zgodą dealera)

  Branża dealerska w ostatnich latach doświadczyła kilku „fal” np. powództw sądowych w tej samej lub zbliżonej sprawie. Doświadczenie pokazuje, że wymiana materiałów oraz wydanych już wyroków sądów daje nieocenione wsparcie w sprawach kolejnych pozwanych dealerów.

 • Dbamy o dobre imię branży i reagujemy na antydealerski „czarny PR”

  Aktywnie reagujemy w przypadkach publikacji medialnych uderzających w wizerunek branży dealerskiej. Wszczynamy postępowania sądowe przeciwko podmiotom naruszającym wizerunek dealerów.

 • Prowadzimy akcje marketingowe mające na celu poprawę wizerunku branży dealerskiej

  Kontynuujemy akcję społeczną „Karta Ratownicza w pojeździe” mającą na celu wyposażenie aut w karty ratownicze, a także akcję „Wybieram ASO”,  która ma przekonać klientów do przewagi ASO nad serwisami nieautoryzowanymi. Rozpoczęliśmy również kampanię „Nie daj się przekręcić”, która polega na promowaniu domagania się od sprzedawcy, certyfikatu ostatniego przeglądu technicznego ze stanem licznika, wykonanego za granicą.

Agata Raniecka,
prezes firmy Dixi-Car

"Związek Dealerów Samochodów to organizacja, która przede wszystkim jednoczy marki działające na polskim rynku i daje możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy nimi. Biznes dealerski, bez względu na sprzedawaną markę opiera się na tych samych filarach i warto się od siebie wzajemnie uczyć. Równie ważne jest to, że zrzeszając się w Związku Dealerów Samochodów mamy możliwość prezentowania spójnego głosu w kwestii ustaw rządowych, rynku i naszych potrzeb. Doceniam stworzony przez Związek „Kodeks Dobrych Praktyk”, który stworzył standardy i uporządkował współpracę np. z instytucjami finansowymi czy ubezpieczeniowymi. Uważam, że przynależność do Związku stanowi wartość dla każdego dealera."

Wiesław Mrozowski,
prezes firmy CRH Żagiel Auto

"Do Związku Dealerów Samochodów powinien przystąpić każdy dealer działający w naszym kraju. Dzięki lobbingowi prowadzonemu przez ZDS, ustawa o „podatku handlowym” zmieniła kształt i praktycznie nie będzie już dotyczyła dealerów. Związek miał także nieoceniony wpływ na kształt wielu innych ustaw, dotyczących np. abonamentu RTV, tablic dealerskich czy akcyzy. Obecnie ZDS bardzo mocno działa na rzecz bezgotówkowego rozliczania szkód komunikacyjnych i zaostrzenia przepisów dotyczących rejestracji starych samochodów sprowadzanych z zagranicy. Związek stworzył także „Pogotowie Prawne” w ramach którego oferuje członkom bezpłatną pomoc prawną. Nieocenione są również działania marketingowe jak np. akcja „Karta Ratownicza w pojeździe”, które skutecznie pomagają kreować pozytywny wizerunek dealera."

Zyta Majchrzak,
prezes firmy Autotraper

"Wielokrotnie mieliśmy okazję przekonać się,  że warto być członkiem ZDS. Często jako indywidualni przedsiębiorcy nie jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do korporacji, z którymi przyszło nam współpracować, warto wtedy wspierać się takim podmiotem jak Związek który dysponuje wiedzą i  praktyką w kontaktach z Importerami. Niezwykle cenne jest również wsparcie prawne, które oferuje dealerom ZDS, przy tak często zmieniających się przepisach dotyczących działalności gospodarczej, ekologii czy kwestii  konsumenckich.  Należy również wspomnieć o bogatej ofercie szkoleń specjalistycznych organizowanych dla dealerów, z których jako firma często korzystamy. Odkąd jesteśmy członkami ZDS, czujemy wyraźne wsparcie i pomoc, zawsze gdy tego potrzebujemy. Ma to dla nas ogromną wartość i bardzo to doceniamy."

Bogusław Kowalski,
prezes firmy Auto Idea

"Kiedy kilka lat temu Marek Konieczny rozmawiał ze mną na temat idei powstania niezależnej organizacji dealerskiej, nie miałem wątpliwości, że powinienem przystąpić do tej inicjatywy. Powodzenie firm dealerskich zależy w dużym stopniu od uwarunkowań zewnętrznych. Niezmiernie ważne są przepisy prawne dotyczące branży motoryzacyjnej oraz współpraca dealerów z importerami. Lata działania ZDS pokazały, że jest to organizacja, która w istotny sposób wpływa na otoczenie prawne. Wystarczy wspomnieć tylko zmianę przepisów w zakresie VAT od użytkowanych w firmach samochodów, co zdecydowanie wpłynęło na dynamiczny rozwój sprzedaży samochodów i zwiększenie obrotów w serwisie. ZDS jest też silnym partnerem w rozmowach z importerami. Interwencje ZDS u niektórych importerów pozwoliły zabezpieczyć podstawowe prawa dealerów w ich relacjach. Ponieważ w Zarządzie ZDS (Radzie Dealerów) reprezentowane są stowarzyszenia poszczególnych marek daje to gwarancję, że wszyscy polscy dealerzy mają swoją reprezentację. Z sukcesów ZDS korzystają więc nie tylko jego członkowie, ale też dealerzy, którzy do ZDS nie należą. Ci ostatni powinni się więc zastanowić czy również nie powinni przystąpić do Związku, aby zwiększyć jego znaczenie i skuteczność działania."

Grażyna Dukiewicz,
prezes firmy Dukiewicz s.j.

"Związek Dealerów Samochodów stawia sobie za cel obronę interesów w całej branży motoryzacyjnej, reprezentując w sposób stanowczy jej racje. Przynależność do ZDS daje możliwości artykułowania interesów członków przed władzami samorządowymi oraz parlamentarzystami. ZDS służy wymianą doświadczeń swoich członków, jak również wspomaga działania Stowarzyszeń dealerskich, służąc pomocą prawną w rozwiązywaniu wielu problemów wynikających ze współpracy dealer - importer. ZDS to lobby branży motoryzacyjnej tak bardzo potrzebne do przedstawiania racji tej branży, bo : NIC O NAS BEZ NAS! Bardzo zachęcam do wstąpienia w szeregi Zwiazku Dealerów Samochodów. W ZESPOLE SIŁA!"

 


Michał Łuczak,
prezes firmy Grupa Wróbel

"Świadomy biznes – to nam daje obecność w ZDS. Rynek dealerski w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie, a w ślad za tym idą m. in. różne zmiany ustawodawcze i prawne. Jako członkowie ZDS, na bieżąco monitorujemy wszystkie działania, i analizujemy ich wpływ na nasze przyszłe funkcjonowanie. O podejmowanych krokach i kwestiach poruszanych przez Związek, informuje zawsze miesięcznik Dealer.Kolejna zaleta przynależności do Związku to bez wątpienia dobre praktyki. Skupiając w swoich strukturach firmy dealerskie, reprezentujące blisko połowę rynku sprzedaży samochodów w Polsce,Związek daje ogromne możliwości wymiany dobrych praktyk. Dodatkowo, funkcjonująca przy ZDS Rada Dealerów, składająca się z przedstawicieli wszystkich marek obecnych w Związku, gwarantuje każdemu równy głos w procesach decyzyjnych. Ponadto organizacja działa też aktywnie na rzecz budowania pozytywnego wizerunku branży motoryzacyjnej w Polsce, a co za tym idzie, każdego jej członka."


Krzysztof Jaroszewicz,

"Ze Związkiem Dealerów Samochodowych jestem związany od samego początku ich działalności. Niezwykle cenię sobie tę współpracę która jest realizowana na wielu płaszczyznach. Przykładem może być akcja pt. „Wybieram ASO”, która pokazuje naszą przewagę w stosunku do serwisów niezależnych. Wykorzystując tę akcję uświadamiamy naszych klientów wskazując im konkretne korzyści płynące z obsługi samochodu w naszym serwisie.

Kolejnym ważnym aspektem istotnym z mojego punktu widzenia jest dostęp do platformy szkoleniowej z różnych motoryzacyjnych obszarów. Rozwój w dzisiejszych czasach jest bardzo ważny, dlatego stawiam na edukację moich ludzi i aktywnie korzystam z dedykowanych szkoleń, które przynoszą mojej firmie same korzyści. Uważam, że współpraca ze Związkiem Dealerów Samochodowych to duża wartość dla biznesu.
"