Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem Związku Dealerów Samochodów należy:

 1. Zapoznać się ze statutem Związku, dokumentem programowym i z uchwałą o wysokości składek członkowskich
 2. Wypełnić niniejszy formularz zawierający:
  1. Deklarację przystąpienia do Związku Dealerów Samochodów,
  2. Oświadczenie o byciu pracodawcą,
  3. Oświadczenie o posiadaniu autoryzacji dealerskiej lub serwisowej.
 3. Wydrukować wypełniony formularz, złożyć podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy i przesłać pocztą wraz z kopią wpisu do KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na adres:
   

Deklaracja

Nazwa firmy
Imię i nazwisko*
*w przypadku działalności gospodarczej jako osoba fizyczna

Adres firmy


Numer KRS
Sąd Rejonowy


Oświadczam, że wyżej wymieniona firma/osoba fizyczna podjęła decyzję o jej przystąpieniu do Związku Dealerów Samochodów jako członek zwyczajny.

Oświadczam że wyżej wymieniona firma/osoba fizyczna zatrudnia

osób

zatem jest pracodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 23.05.1991r O Organizacjach Pracodawców (Dz.U. nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami).Oświadczam, że wyżej wymieniona firma/ osoba fizyczna w okresie od 1. stycznia do 31. grudnia 2015 roku jako autoryzowany dealer samochodowy sprzedała

szt. nowych samochodów

i/lub posiada status autoryzowanej stacji serwisowej.


Oświadczenie niniejsze złożono zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 23. 05. 1991 o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 – z późniejszymi zmianami).Imię i nazwisko
(osoby upoważnionej do złożenia deklaracji)
Pobierz deklarację w formacie WORD

Wydrukowaną deklarację prosimy podpisać i wysłać pocztą wraz z kopią wpisu do KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na adres:

Związek Dealerów Samochodów
Al. Niepodległości 124 lok. 4
02-577 Warszawa

doc (DOC, 156 KB)
Deklaracja_2017.doc