Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Misja Związku

Sektor dystrybucji samochodów i usług serwisowych jako fragment polskiego przemysłu motoryzacyjnego stał się w ostatnich latach jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Obecnie autoryzowane firmy dealerskie zajmujące się dystrybucją nowych samochodów i usług serwisowych, to ponad tysiąc przedsiębiorstw rozsianych po całej Polsce, zatrudniających ponad 30 tysięcy osób. Z roku na rok ciągły awans cywilizacyjny polskiego społeczeństwa powoduje, że motoryzacja staje się jednym z najważniejszych fragmentów codziennego życia Polaków, a samochód nieodzownym elementem życia i pracy.

Jest jednak jeszcze wiele przeszkód prawnych i organizacyjnych, które hamują dynamikę rozwoju polskiej motoryzacji i jej sektora dealerskiego. Aby je pokonać przedstawiciele polskich firm dealerskich muszą mówić jednym i donośnym głosem.

Niniejszym podpisane przedsiębiorstwa powołują Związek Dealerów Samochodów jako organizację mającą pracować na rzecz przyszłości branży dystrybucji samochodów i usług serwisowych oraz całego przemysłu motoryzacyjnego jako jednego z głównych motorów rozwoju polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa.

Związek będzie wypracowywał propozycje kierunków zmian prawnych mających na celu dynamiczny i harmonijny rozwój polskiej motoryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem sektora dystrybucji samochodów i usług serwisowych, a przez to tworzenie w tym sektorze nowych miejsc pracy. Będzie proponować działania eliminujące zjawiska patologiczne i szkodzących temu rozwojowi oraz prace mające przynieść zmiany prawne i świadomościowe, zwiększające bezpieczeństwo na polskich drogach i podnoszące komfort ich użytkowników.

Związek będzie tworzył propozycje rozwiązań prawnych mających na celu podniesienia roli dealerów i serwisów samochodowych w kontaktach z producentami i importerami samochodów, tak aby byli oni traktowani jako równoprawni partnerzy biznesowi oraz dbał o jak najlepsze stosunki z firmami importerskimi i producenckimi.

Związek będzie dbał o wizerunek dealerów samochodów w polskim społeczeństwie jako odpowiedzialnych i dobrych pracodawców, oraz ważny fragment ogólnokrajowej i lokalnej ekonomii. Będzie także kreował działania na rzecz wzrostu roli dealerów aut w działaniach na rzecz lokalnych społeczności.

Związek będzie działał na rzecz rozwiązań prawnych i cywilizacyjnych, dzięki którym Polacy mogliby w pełni korzystać z dobrodziejstw rozwoju cywilizacji motoryzacyjnej przy pełnym zachowaniu priorytetów ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa drogowego.

Członkowie Związku deklarują, że dołożą wszelkich starań aby podejmowane działania były sprawne i skuteczne. Deklarują także, że Związek będzie areną realizacji wspólnej i uzgodnionej polityki gospodarczej i społecznej oraz nie będzie ograniczać autonomicznych działań poszczególnych członków Związku.